VVD logo

A un B atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai

Atļaujas izdošanas termiņš:

Atļaujas derīguma termiņš: