VVD logo

2016. gada pārskati par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu

Nr.p.k. Ūdenstilpe Organizators Iesniegtais pārskats
1. Aģes ezers Biedrība "Pareiza cope"  
2. Alūksnes ezers Pašvaldību aģentūra "ALJA" Iesniegts
3. Auziņu ezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
4. Augšezers Klubs "Zaube"  
5. Baļotes ezers Krustpils novada pašvaldība Iesniegts
6. Briģenes ezers Daugavpils novada Demenes pagasta pārvalde  
7. Brutuļu dzirnavezers SIA "Mežvalde AD" Iesniegts
8. Burtnieku ezers Burtnieku novada pašvaldība   
9. Daugava lejpus Ķeguma HES Vides aizsardzības asociācija, biedrība Iesniegts
10. Durbes ezers Biedrība ”Sabiedriskā vides pārvalde  “Durbe”“ Iesniegts
11. Dziļezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
12. Ezeres dzirnavu dīķis un Sustes dīķis Biedrība "Ezeres makšķernieku klubs"  
13. Gulbju ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
14. Kaņiera ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
15. Katvaru ezers Biedrība "Katvaru ezers"  
16. Kāla ezers Biedrība „Kāla ezera padome”  
17. Kliģu ezers SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"  
18. Kukšu ezers Ezera nomnieks Dainis Jēkabsons Iesniegts
19. Laidzes ezers Biedrība "Laidzes ezers"  
20. Lielai Stropu ezers Daugavpils pilsētas komunālās saimniecības pārvalde  
21. Lādzēnu purva karjeru ūdenskrātuve Vasilijs Fjodorovs  
22. Lielauces ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
23. Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos Bauskas mednieku makšķernieku biedrība Iesniegts
24. Liepājas ezers, Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanāls Biedrība "Liepājas ezeri" Iesniegts
25. Lobes ezers Krapes pagasta pārvalde  
26. Luknas un Višķu ezeri, Dubna Višķu pagasta padome  
27. Mazais Kurma ezers SIA "Puzes ezers"  
28. Mazezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
29. Medumu ezers Biedrība "Medumu ezers"  
30. Mērsraga kanāls Mērsraga novada pašvaldība  
31. Pakuļu ūdenskrātuve Biedrība "Saldus makšķernieku klubs" Iesniegts
32. Prūšu ūdenskrātuve Priekules novada dome

Iesniegts I daļa, II daļa

33. Pelēču ezers Preiļu novada dome  
34. Puzes ezers SIA "Puzes ezers"  
35. Puduļu ezers A.Panovskis  
36. Radžu ūdenskrātuve Jēkabpils sporta centrs  
37. Rāceņu ezers Madonas makšķernieku klubs  
38. Riebezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
39. Riebiņu novada Rušonas pagasta ezeri: Eikša, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja Riebiņu novada dome  
40. Ruckas ezers Anatolijs Zaļais Iesniegts
41. Rojas upe Rojas novada dome  
42. Salacas upes lejtece Salacgrīvas novada dome Iesniegts
43. Salacas upe (Alojas novads) Biedrība „Ūdensroze”  
44. Saukas ezers Biedrība „Saukas Dabas Parka Biedrība”   
45. Sventes ezers  Biedrība "Sventes pērle"  
46. Šķaunes ezers Zemnieku saimniecība „Božki”  
47. Šķēdes Dzirnavezers Aivars Luters  
48. Tērvetes (Gulbju) ūdenskrātuve VAS "Latvijas valsts meži”  
49. Ukru ezers Andris Smilga  
50. Usmas ezers Usmas pagasta pārvalde  
51. Vaidavas ezers Biedrība " Vaidavas ezera pārvalde"  
52. Viesītes ezers Biedrība "Vārava"  
53. Viešūra (Kaķīša) ezers SIA "Čiekuri-Shishki"  
54. Vīragnas ezers SIA "Arodīpašums"  
55. Zaņas dzirnavu dīķis Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”,  
56. Zebrus ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
57. Ežezers Dagdas novada pašvalsība  
58. Lādes ezers Biedrība "Lādes ezers" Iesniegts
59. Mergupe un Suda Biedrība "Mālpils zivīm"  
60. Āsteres ezers Biedrība "Āsteres ezers"  
61. Ventas upe SIA 'Kurzemes cope" Iesniegts
62. Drīdža ezers un Sīvera ezeri                   Krāslavas novada dome  
63. Augstrozes Lielezers Pašvaldību aģentūra "ALDA" Iesniegts
64. Limbažu Dūņezers Pašvaldību aģentūra "ALDA" Iesniegts
65. Limbažu Lielezers Pašvaldību aģentūra "ALDA" Iesniegts

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 31.03.2023