VVD logo

2017. gada pārskati par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu

Nr.p.k. Ūdenstilpe Organizators Iesniegtais pārskats
1. Aģes ezers Biedrība "Pareiza cope"  
2. Alūksnes ezers Pašvaldību aģentūra "ALJA"  
3. Augstrozes Lielezers, Limbažu Dūņezers, Limbažu Lielezers p/a "ALDA" Iesniegts:
Augstrozes Lielezers, Limbažu Dūņezers, Limbažu Lielezers
4. Auziņu ezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
5. Augšezers Klubs "Zaube"  
6. Baļotes ezers Krustpils novada pašvaldība  
7. Briģenes ezers Daugavpils novada Demenes pagasta pārvalde  
8. Brutuļu dzirnavezers SIA "Mežvalde AD"  
9. Burtnieku ezers Burtnieku novada pašvaldība  Iesniegts
10. Daugava lejpus Ķeguma HES Vides aizsardzības asociācija, biedrība Iesniegts
11. Daugava lejpus Pļaviņu HES Vides aizsardzības asociācija, biedrība  
12. Durbes ezers Biedrība ”Sabiedriskā vides pārvalde  “Durbe”“ Iesniegts
13. Dziļezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
14. Ezeres dzirnavu dīķis un Sustes dīķis Biedrība "Ezeres makšķernieku klubs" Iesniegts
15. Ežezers, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezers Dagdas novada pašvaldība  
16. Gulbju ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
17. Kaņiera ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
18. Katvaru ezers Biedrība "Katvaru ezers"  
19. Kāla ezers Biedrība „Kāla ezera padome”  
20. Kliģu ezers SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"  
21. Lādes ezers Biedrība "Lādes ezers" Iesniegts
22. Lielais Stropu ezers Daugavpils pilsētas komunālās saimniecības pārvalde  
23. Lādzēnu purva karjeru ūdenskrātuve Vasilijs Fjodorovs  
24. Lielais Līdēra ezers SIA "Lielais Līdēris"  
25. Lielauces ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
26. Lielais Vipēda ezers Makšķernieku klubs "Vipēdis"  
27. Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos Bauskas mednieku makšķernieku biedrība Iesniegts
28. Liepājas ezers, Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanāls Biedrība "Liepājas ezeri" Iesniegts
29. Luknas un Višķu ezeri, Dubna Višķu pagasta padome  
30. Mazais Kurma ezers SIA "Puzes ezers"  
31. Mazezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
32. Medumu ezers Biedrība "Medumu ezers"  
33. Mērsraga kanāls Mērsraga novada pašvaldība  
34. Pakuļu ūdenskrātuve Biedrība "Saldus makšķernieku klubs" Iesniegts
35. Prūšu ūdenskrātuve Priekules novada dome Iesniegts
36. Pelēču ezers Preiļu novada dome Iesniegts
37. Puzes ezers SIA "Puzes ezers"  
38. Radžu ūdenskrātuve Jēkabpils sporta centrs  
39. Rāceņu ezers Madonas makšķernieku klubs  
40. Riebezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
41. Riebiņu novada Rušonas pagasta ezeri: Eikša, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja Riebiņu novada dome  
42. Salacas upes posms no Jaunatnes upes ietekas līdz šosejas tiltam SIA "AQUA LOGISTICS" Iesniegts
43. Salacas upes lejtece Salacgrīvas novada dome Iesniegts
44. Saukas ezers Biedrība „Saukas Dabas Parka Biedrība”   
45. Sventes ezers Biedrība "Sventes pērle"  
46. Šķaunes ezers Zemnieku saimniecība „Božki”  
47. Šķēdes Dzirnavezers Aivars Luters  
48. Tērvetes  ūdenskrātuve VAS "Latvijas valsts meži”  
49. Ukru ezers Andris Smilga  
50. Usmas ezers Biedrība "Usmas krasts"  
51. Vaidavas ezers Biedrība " Vaidavas ezera pārvalde"  
52. Venta  Kuldīgas novada pašvaldība Iesniegts
53. Viesītes ezers Biedrība "Vārava"  
54. Viešūra (Kaķīša) ezers SIA "Čiekuri-Shishki"  
55. Vīragnas ezers SIA "Arodīpašums"  
56. Zaņas dzirnavu dīķis Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”,  
57. Zebrus ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
58. Zvanu ezers un Lejas ezera daļa Meņģeles makšķernieku biedrība  
59. Varkaļu kanāls Vides aizsardzības asociācija, biedrība Iesniegts
60. Sīvera, Drīdža, Lejas un Ārdavas ezeri Krāslavas novada dome  
61. Lielupes posms Jelgavas novada pašvaldība  
62. Kukšu ezers Biedrība "Kukšu ezers" Iesniegts

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 31.03.2023