VVD logo

2018. gada pārskati par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu

Nr.p.k. Ūdenstilpe Organizators Iesniegtais pārskats
1. Aģes ezers Biedrība "Pareiza cope"  
2. Alūksnes ezers Pašvaldību aģentūra "ALJA" Iesniegts
3. Augstrozes Lielezers, Limbažu Dūņezers, Limbažu Lielezers p/a "ALDA" Iesniegts:
Augstrozes Lielezers, Limbažu Dūņezers, Limbažu Lielezers 
4. Auziņu ezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
5. Augšezers Klubs "Zaube"  
6. Baļotes ezers Krustpils novada pašvaldība  
7. Briģenes ezers Daugavpils novada Demenes pagasta pārvalde  
8. Brutuļu dzirnavezers SIA "Mežvalde AD"  
9. Burtnieku ezers Burtnieku novada pašvaldība  
10. Daugava lejpus Ķeguma HES Vides aizsardzības asociācija, biedrība Iesniegts
11. Daugava lejpus Pļaviņu HES Vides aizsardzības asociācija, biedrība  
12. Drīdzis, Sīvera, Ārdavas un Lejas ezeri (Krāslavas nov.) Krāslavas novada dome Iesniegts
13. Durbes ezers Biedrība ”Sabiedriskā vides pārvalde  “Durbe” Iesniegts
14. Dziļezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
15. Ezeres dzirnavu dīķis un Sustes dīķis Biedrība "Ezeres makšķernieku klubs" Iesniegts
16. Ežezers, Bižas ezers Dagdas novada pašvaldība  
17. Gulbju ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
18. Kaņiera ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
19. Katvaru ezers Biedrība "Katvaru ezers"  
20. Kālezers Biedrība „Kāla ezera padome”  
21. Kliģu ezers SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"  
22. Lādes ezers Biedrība "Lādes ezers"  
23. Laidzes ezers Biedrība "Laidzes ezers"  
24. Lielais Līdēra ezers SIA "Lielais Līdēris"  
25. Lielais Stropu ezers Daugavpils pilsētas komunālās saimniecības pārvalde  
26. Lielais Vipēda ezers Makšķernieku klubs "Vipēdis" Iesniegts
27. Lielauces ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
28. Lielupes posms Jelgavas novada pašvaldība  
29. Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos Bauskas mednieku makšķernieku biedrība  
30. Liepājas ezers, Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanāls Biedrība "Liepājas ezeri" Iesniegts
31. Lingas ezers, Talsu nov., Valdemārpils terit. Guntis Rāvis  
32. Luknas un Višķu ezeri, Dubna Višķu pagasta padome Iesniegts
33. Luksta ezers Apes novada dome  
34. Mazezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
35. Medumu ezers Biedrība "Medumu ezers"  
36. Mergupe un Sudas upe Biedrība "Mālpils Zivis"  
37. Mērsraga kanāls Mērsraga novada pašvaldība  
38. Nastrovas ezers ZS "Rātnieki"  
39. Pakuļu ūdenskrātuve Biedrība "Saldus makšķernieku klubs" Iesniegts
40. Prūšu ūdenskrātuve Priekules novada pašvaldība Iesniegts
41. Pelēča ezers Preiļu novada dome Iesniegts
42. Puzes ezers SIA "Puzes ezers"  
43. Radžu ūdenskrātuve Jēkabpils sporta centrs  
44. Rāceņu ezers Madonas makšķernieku klubs  
45. Riebezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
46. Riebiņu novada Rušonas pagasta ezeri (Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona ezeri) Riebiņu novada dome Iesniegts
47. Ruckas ezers Anatolijs Zaļais  
48. Salacas upes posms no Jaunatnes upes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē SIA "AQUA LOGISTICS"  
49. Salacas upes posms Alojas novada administratīvajā teritorijā (Salaca II)  Biedrība "Ūdensroze" Iesniegts
50. Salacas upes lejtece Salacgrīvas novada dome  
51. Saukas ezers Biedrība „Saukas Dabas Parka Biedrība”  Iesniegts
52. Šešku ezers Romans Lesiks  
53. Sventes ezers  Biedrība "Sventes pērle"  
54. Tērvetes  ūdenskrātuve VAS "Latvijas valsts meži” Iesniegts
55. Ukru ezers Andris Smilga  
56. Usmas ezers Biedrība "Usmas krasts"  
57. Vaidavas ezers Biedrība " Vaidavas ezera pārvalde"  
57. Varkaļu kanāls Biedrība "Vides Aizsardzības Asociācija" Iesniegts
59. Venta  Kuldīgas novada pašvaldība Iesniegts
60. Viesītes ezers Biedrība "Vārava"  
61. Viešūra (Kaķīša) ezers SIA "Čiekuri-Shishki"  
62. Virognas ezers SIA "Arodīpašums"  
63. Zaņas dzirnavu dīķis Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”,  
64. Zebrus ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
65. Zvanu ezers un Lejas ezera daļa Meņģeles makšķernieku biedrība Iesniegts
66. Kukšu ezers Biedrība "Kukšu ezers" Iesniegts
67. Āsteres ezers Biedrība "Āsteres ezers"  

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 31.03.2023