VVD logo

2019. gada pārskati par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu

Nr.p.k. Ūdenstilpe Organizators Iesniegtais pārskats
1. Aģes ezers Biedrība "Pareiza cope"  
2. Alūksnes ezers Pašvaldību aģentūra "ALJA"  
3. Āsteres ezers Biedrība "Āsteres ezers"  
4. Augstrozes Lielezers, Limbažu Dūņezers, Limbažu Lielezers p/a "ALDA"  
5. Auziņu ezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
6. Augšezers Klubs "Zaube"  
7. Baļotes ezers Krustpils novada pašvaldība Iesniegts
8. Briģenes ezers Daugavpils novada Demenes pagasta pārvalde Iesniegts
9. Brutuļu dzirnavezers SIA "Mežvalde AD"  
10. Burtnieku ezers Burtnieku novada pašvaldība   
11. Daugava Pļaviņu HES ūdenskrātuve Aizkraukles novada pašvaldība  
12. Daugava lejpus Ķeguma HES Vides aizsardzības asociācija, biedrība  
13. Daugava lejpus Pļaviņu HES Vides aizsardzības asociācija, biedrība  
14. Drīdzis, Sīvera, Ārdavas un Lejas ezeri (Krāslavas nov.) Krāslavas novada dome  
15. Durbes ezers Biedrība ”Sabiedriskā vides pārvalde  “Durbe”  
16. Dziļezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
17. Ezeres dzirnavu dīķis un Sustes dīķis Biedrība "Ezeres makšķernieku klubs"  
18. Ežezers, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezers Dagdas novada pašvaldība  
19. Gulbju ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
20. Kaņiera ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
21. Katvaru ezers Biedrība "Katvaru ezers"  
22. Kāla ezers Biedrība „Kāla ezera padome”  
23. Kliģu ezers SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"  
24. Kukšu ezers Biedrība "Kukšu ezers" Iesniegts
25. Lādes ezers Biedrība "Lādes ezers"  
26. Laidzes ezers Biedrība "Laidzes ezers"  
27. Lielais Līdēra ezers SIA "Lielais Līdēris"  
28. Lielais Stropu ezers Daugavpils pilsētas komunālās saimniecības pārvalde  
29. Lielais Vipēda ezers Makšķernieku klubs "Vipēdis" Iesniegts
30. Lielauces ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
31. Lielupe, Jelgavas un Ozolnieku nov. posms Jelgavas novada pašvaldība Iesniegts
32. Lielupe, Mūsas un Mēmeles upes posmos Bauskas mednieku makšķernieku biedrība Iesniegts
33. Liepājas ezers, Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanāls Biedrība "Liepājas ezeri"  
34. Lizdoles ezers Smiltenes novada dome  
35. Luknas un Višķu ezeri, Dubna Višķu pagasta padome Iesniegts
36. Luksta ezers Apes novada dome  
37. Mazezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
38. Medumu ezers Biedrība "Medumu ezers"  
39. Mergupe un Sudas upe Biedrība "Mālpils Zivis"  
40. Mērsraga kanāls Mērsraga novada pašvaldība  
41. Nastrovas ezers Viļakas novada dome  
42. Pakuļu ūdenskrātuve Biedrība "Saldus makšķernieku klubs" Iesniegts
43. Prūšu ūdenskrātuve Priekules novada pašvaldība  
44. Pelēča ezers Preiļu novada dome Iesniegts
45. Puzes ezers SIA "Puzes ezers"  
46. Radžu ūdenskrātuve Jēkabpils sporta centrs Iesniegts
47. Rāceņu ezers Madonas makšķernieku klubs  
48. Riebezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība Iesniegts
49. Riebiņu novada Rušonas pagasta ezeri (Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona ezeri) Riebiņu novada dome  
50. Ruckas ezers Anatolijs Zaļais  
51. Salacas upes posms no Jaunatnes upes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē SIA "AQUA LOGISTICS"  
52. Salacas upes posms Alojas novada administratīvajā teritorijā (Salaca II)  Biedrība "Ūdensroze"  
53. Salacas upes lejtece Salacgrīvas novada dome Iesniegts
54. Saukas ezers Biedrība „Saukas Dabas Parka Biedrība”   
55. Sventes ezers  Biedrība "Sventes pērle" Iesniegts
56. Šešku ezers Zilupes novada pašvaldība  
57. Tērvetes  ūdenskrātuve VAS "Latvijas valsts meži”  
58. Ukru ezers Andris Smilga  
59. Usmas ezers Biedrība "Usmas krasts"  
60. Vaidavas ezers Biedrība " Vaidavas ezera pārvalde"  
61. Varkaļu kanāls Biedrība "Vides Aizsardzības Asociācija"  
62. Venta  Kuldīgas novada pašvaldība Iesniegts
63. Viesītes ezers Biedrība "Vārava"  
64. Viešūra (Kaķīša) ezers SIA "Čiekuri-Shishki"  
65. Vīragnas ezers SIA "Arodīpašums" Iesniegts
66. Zaņas dzirnavu dīķis Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”,  
67. Zebrus ezers VAS "Latvijas valsts meži”  
68. Zvanu ezers un Lejas ezera daļa Meņģeles makšķernieku biedrība Iesniegts
69. Zuju, Vecmuižas ezeri Aknīstes novada pašvaldība  

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 31.03.2023