VVD logo

2022.gada pārsksts par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem

Nr.p.k. Ūdenstilpes nosaukums Organizators Iesniegtais pārskats
1 Alūksnes ezers Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA" Iesniegts
2 Augstrozes Lielezers, Limbažu Dūņezers, Limbažu Lielezers p/a "ALDA" Iesniegts
3 Augšdaugavas novads: Boltezers, Briģenes, Čerņavas, Dārza, Koša, Lielais Ilgas, Mazais Ilgas, Mazais Kolupa, Meduma, Sila Augšdaugavas novada pašvaldība Iesniegts
4 Auziņu ezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība  
5 Āsteres ezers Biedrība "Āsteres ezers"  
6 Augšezers Mednieku un makšķernieku klubs "Zaube" Iesniegts
7 Baļotes ezers Jēkabpils novada Attīstības pārvalde Iesniegts
8 Brutuļu dzirnavezers SIA "Mežvalde AD"  
9 Burtnieku ezers Valmieras novada pašvaldība  Iesniegts
10 Daugava lejpus Pļaviņu HES Biedrība "Vides Aizsardzības Asociācija" Iesniegts
  Durbes ezers Sabiedriskā vides pārvalde "Durbe" Iesniegts
  Dūņezers p/a "ALDA" Iesniegts
11 Dziļezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība  
12 Ezeres dzirnavu dīķis un Sustes dīķis Biedrība "Ezeres makšķernieku klubs" Iesniegts
13 Gauja un Brasla Biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība" Iesniegts
14 Gulbju ezers VAS "Latvijas valsts meži” Iesniegts
15 Kaņiera ezers VAS "Latvijas valsts meži” Iesniegts
16 Katvaru ezers Biedrība "Katvaru ezers"  
17 Kālezers Biedrība „Kāla ezera padome”  
18 Kliģu ezers SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"  
19 Lādes ezers Biedrība "Lādes ezers"  
20 Lielais Stropu ezers Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" Iesniegts
  Lielezers p/a "ALDA" Iesniegts
21 Lielais Vipēda ezers Makšķernieku klubs "Vipēdis"  
22 Lielauces ezers VAS "Latvijas valsts meži” Iesniegts
23 Lielupe, Mūsas un Mēmeles upes posmi Bauskas novadā Bauskas mednieku makšķernieku biedrība Iesniegts
24 Lielupe Jelgavas novadā Jelgavas novada pašvaldība Iesniegts
25 Liepājas ezers un Tirdzniecības kanāls Biedrība "Liepājas ezeri" Iesniegts
26 Luknas un Višķu ezeri, Dubnas upes posms Višķu pagastā Višķu pagasta padome Iesniegts
27 Mazezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība  
28 Mergupe un Sudas upe Biedrība "Mālpils Zivīm"  
29 Mērsraga kanāls Talsu novada pašvaldība Iesniegts
30 Pakuļu ūdenskrātuve Biedrība "Saldus makšķernieku klubs" Iesniegts
31 Preiļu novada ezeri (Bicānu, Jāšezers, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeri) Preiļu novada
pašvaldības Riebiņu
apvienības pārvalde
Iesniegts
32 Prūšu ūdenskrātuve Dienvidkurzemes novada pašvaldības Virgas pagasta pārvalde Iesniegts
33 Puzes ezers SIA "Puzes ezers" Iesniegts
34 Radžu ūdenskrātuve Jēkabpils novada Attīstības pārvalde Iesniegts
35 Rāceņu ezers Biedrība "Madonas makšķernieku klubs"  
36 Riebezers Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība  
37 Ruckas ezers Biedrība "Ruckas viļņi"  
38 Salacas upes posms no Iģes ietekas līdz Mazsalacas novada administratīvās teritorijas robežai Salacas kreisajā krastā Biedrība "Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola"  
39 Salacas upes posms no Jaunates upes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē Valmieras novada pašvaldība  Iesniegts
40 Salacas upes posms Limbažu novada administratīvajā teritorijā (Salaca II)  Biedrība "Ūdensroze" Iesniegts
41 Salacas upes posms Limbažu novada Ainažu pagastā (Salaca I)  Makšķernieku biedrība "SALACKRASTI" Iesniegts
42 Saukas ezers Biedrība „Saukas Dabas Parka Biedrība”  Iesniegts
  Sīvera, Drīža, Lejas, Ārdavas ezeri Krāslavas novada pašvaldība

Iesniegts, Iesniegts

Iesniegts, Iesniegts

43 Smiļģinu ezers SIA "URI" Iesniegts
44 Sventes ezers  Biedrība "Sventes pērle" Iesniegts
45 Svētupes posms un Jaunupe Biedrība "SVĒTUPES AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA" Iesniegts
46 Tērvetes ūdenskrātuve VAS "Latvijas valsts meži” Iesniegts
47 Ukru ezers Andris Smilga  
48 Usmas ezers Sia "BUKDANGAS" Iesniegts
49 Varkaļu kanāls Biedrība "Vides Aizsardzības Asociācija" Iesniegts
50 Ventas posms Kuldīgas novadā Kuldīgas novada pašvaldība Iesniegts
51 Viešūra (Kaķīšu) ezers SIA "Čiekuri-shishki" Iesniegts
52 Vīragnas ezers SIA "Arodīpašums"  
53 Zaņas dzirnavu dīķis Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs” Iesniegts
  Zvanu ezers un Lejas ezera daļa "Meņģeles makšķernieku biedrība" Iesniegts
54 Zvirgzdu ezers SIA "Zvirgzdu ezers" Iesniegts

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 31.03.2023