VVD logo

Valsts vides dienesta publisko datu reģistru vietnē iegūt vides datus kļuvis vēl ērtāk

11.06.2021

Latvijā ikvienam ir tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un saņemt informāciju par vides stāvokli. Lai veicinātu Valsts vides dienesta (VVD) rīcībā esošo datu plašāku izmantošanu, reģistru vietnē veikti ievērojami uzlabojumi – tagad vides datus iegūt iespējams vēl ērtāk!

Viens no VVD publisko datu reģistru vietnes būtiskākajiem papildinājumiem ir jauns vienotais Atļauju un licenču meklētājs https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atlauju-un-licencu-mekletajs/  .

Tajā pēc uzņēmuma nosaukuma vai reģistrācijas numura, vai nospiežot pogu “Meklēt”, iespējams iegūt informāciju par visām VVD izsniegtajām atļaujām un licencēm. Tāpat visos VVD reģistros ir pievienota iespēja veikt meklēšanu pēc reģistrācijas numura, uzlabota meklēšana pēc ievadītā uzņēmuma nosaukuma, ir iespēja eksportēt datus Excel tabulā. Savukārt A, B un C piesārņojošo darbību veicēju atļauju reģistru rezultātos ir nodrošināta pārskatāma piesārņojošo darbību veidu attēlošana.

VVD vērojumi liecina, ka reģistru vietni izmanto ne tikai dienesta darbinieki, uzņēmēji, pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki, bet arī privātpersonas. VVD sagatavotos datus privātpersonas var ērti izmantot, lai iegūtu informāciju par vides stāvokli, izdarīt videi draudzīgu izvēli par labu ražotājam un pakalpojuma sniedzējam, kurš ievēro vides prasības, kā arī izmantot mācībās un pētījumos. Piemēram, izvēloties operatoru, kurš legāli izvedīs lielgabarīta atkritumus – mēbeles, ledusskapi u.c., VVD reģistrā https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atkritumu-apsaimniekosanas-atlaujas/izsniegtas-atkritumu-apsaimniekosanas-atlaujas/ ir iespēja pārliecināties, vai šim pakalpojuma sniedzējam VVD ir izsniedzis atļauju atkritumu apsaimniekošanai.

Savukārt piesārņojošo vietu karte – https://registri.vvd.gov.lv/piesarnojoso-darbibu-vietu-karte/ ir noderīga, lai pārliecinātos, kuri uzņēmumi izvēlētajā teritorijā veic piesārņojošās darbības, kādi nosacījumi izvirzīti konkrētajai darbībai VVD izsniegtajā atļaujā, kāds monitorings un cik bieži jāveic piesārņojošas darbības veicējam.

Savukārt uzņēmumiem būtiska ir iespēja meklēt informāciju par iespējamajiem sadarbības partneriem, pārbaudīt, vai persona ir sertificēta darbībām ar aukstuma aģentiem, izmantot VVD publiski pieejamos datus biznesa procesu nodrošināšanai. Pašvaldības un valsts iestādes VVD publisko datu reģistru vietnē iegūtos datus var izmantot teritorijas plānošanā, publisko iepirkumu veikšanā, normatīvo aktu izstrādē, kā arī vispārējā vides stāvokļa novērtēšanā, gatavojot atskaites, ziņojumus u.c.

Atzīmējot Pasaules vides dienu Latvijā, VVD sadarbībā ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Dabas aizsardzības pārvaldi 2021. gada 4. jūnijā tiešsaistes seminārā “VIDES DATI zinošai sabiedrībai. Kur iegūt? Kā izmantot?”, iepazīstināja ar to, kur praktiski iegūt vides datus, kādi vides un dabas dati ir pieejami publiski un kā tos izmantot, lai iestātos par sabiedrības tiesībām dzīvot tīrā vidē.

Semināra ierakstu var noskatīties:

https://www.youtube.com/watch?v=4IDZiJ9Z9hc

https://www.youtube.com/watch?v=Tck-uMRWAJE

https://www.youtube.com/watch?v=C4RACxo2Wno

https://www.youtube.com/watch?v=g45ecbDoIa8

Tiešsaistes seminārs “VIDES DATI zinošai sabiedrībai. Kur iegūt? Kā izmantot?” notika ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Semināra prezentācijas ir pieejamas https://www.vvd.gov.lv/lv/jaunums/valsts-vides-dienesta-publisko-datu-registru-vietne-iegut-vides-datus-kluvis-vel-ertak .

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 01.10.2022