VVD logo

VARAM aicina iesaistīties Direktīvas par Rūpnieciskajām emisijām novērtēšanas procesā

26.07.2019 Centrālā struktūrvienība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka Eiropas Komisija ir uzsākusi Direktīvas par Rūpnieciskajām emisijām (Direktīva 2010/75/ES)  izvērtēšanas procesu.

Aicinām visus ieinteresētos iesaistīties direktīvas par Rūpnieciskajām emisijām novērtēšanas procesā, aizpildot anketu šajā tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971/public-consultation_en.

Direktīva par rūpnieciskajām emisijām ir galvenais Eiropas Savienības līmeņa instruments, lai kontrolētu un mazinātu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko rada rūpnieciskās emisijas. Direktīvas mērķis ir novērst, samazināt vai likvidēt rūpnieciskās darbības radītās emisijas gaisā, ūdenī un augsnē.

Direktīva par Rūpnieciskajām emisijām attiecas uz A kategorijas piesārņojošām darbībām, lielajām sadedzināšanas iekārtām, atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtām, liela apjoma pārtikas un dzērienu ražošanu, atkritumu apstrādi un sadedzināšanu, cūku un mājputnu intensīvu audzēšanu, kā arī iekārtām, kas savā darbā izmanto organiskos šķīdinātājus. Latvijā Rūpniecisko emisiju direktīvas prasības ir pārņemtas likumā “Par piesārņojumu”, Ministru kabineta noteikumos, kas reglamentē piesārņojošas darbības atļauju saņemšanas kārtību, Ministru kabineta noteikumos, kas attiecināmi uz sadedzināšanas iekārtu darbību, Ministru kabineta noteikumos, kas regulē atkritumu sadedzināšanu un līdzsadedzināšanu, kā arī Ministru kabineta noteikumos, kas regulē darbības ar gaistošiem organiskiem savienojumiem.

Atbildes uz anketas jautājumiem sniegs nozīmīgu atbalstu Eiropas Komisijai, lai varētu izvērtēt līdzšinējo direktīvas par Rūpnieciskajām emisijām darbību un noskaidrotu, vai nepieciešami kādi grozījumi, lai ar direktīvu tiktu sasniegts izvirzītais mērķis.

Anketu ir iespējams aizpildīt līdz 2019.gada 4.septembrim.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gv.lv

 

 

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024