VVD logo

AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “Biolars”” ir pārsūdzējusi VVD izdotos lēmumus

22.07.2019 Centrālā struktūrvienība

AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “Biolars”” ir pārsūdzējusi Valsts vides dienesta (VVD) izdotos lēmumus par piesārņojošās darbības operatoru un par neatliekamo pasākumu veikšanu un sanācijas plāna izstrādāšanu, apzināti novilcinot procesa izskatīšanu un Zemgalē piesārņoto vietu sakopšanu.

““VVD uzskata, ka AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “Biolars”” sākotnēji maldināja gan VVD , gan sabiedrību, publiski paužot apņēmību piesārņojumu likvidēt un saucot sevi par sociāli atbildīgu uzņēmumu.  Šobrīd ir skaidrs, ka ar šādu retoriku uzņēmums ir centies tikai mazināt spriedzi, kas tobrīd bija sabiedrībā”, uzsvēra VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne – Ansberga. “Iespējams piesārņotā grunts ar laiku varētu pašattīrīties, bet sakopšanas darbu novilcināšana rada reālus zaudējumus lauksaimniekiem, kuri, lai izslēgtu jebkādus piesārņojuma riskus, nevar pilnībā izmantot saimnieciskajai darbībai skartās teritorijas.”

Vides pārraudzības valsts birojam adresētajos pārsūdzību pieteikumos AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “Biolars”” norāda, ka nav konstatējama cēloņsakarība starp uzņēmumam pārmesto vides normatīvo aktu pārkāpumu un iespējamo kaitējumu videi, tāpēc tam nevar uzlikt par pienākumu izstrādāt sanācijas plānu. Uzņēmums arī norāda, ka ķīmiskā viela ir tikusi izlieta no automašīnas, ko izmanto SIA “Ekovalis Latvija”. AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “Biolars”” šim pārvadātājam neesot atļāvusi izvest jebkādas vielas no uzņēmuma teritorijas.

VVD nav saskaņojis AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “Biolars”” iesniegto pasākumu plānu, saistībā ar 5.jūnijā izdoto brīdinājumu par AS “Olaines ķīmiskās rūpnīcas “Biolars”” darbības iespējamo daļēju apturēšanu – porofora ražošanas pārtraukšanu.  Uzņēmumam bija uzdots sagatavot plānu bīstamo atkritumu izvešanai no teritorijas un nodošanai bīstamo atkritumu apsaimniekotājam. Iesniegtais dokuments neradīja pārliecību, ka pārkāpums tiks novērsts – tajā nebija minēti ne atkritumu apsaimniekotāji, ne izpildes termiņi. VVD ir devis uzņēmumam laiku līdz 5 .augustam papildināta plāna iesniegšanai.

 AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “Biolars” ir uzskatāma par atbildīgo operatoru tāpēc, ka tās radīto atkritumu neatbilstošas apsaimniekošanas rezultātā radies kaitējums videi. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 28.pantu, uzņēmums vērtējams, kā operators, kura pienākums – veikt sanācijas darbus.

Kā ziņots iepriekš, 5.jūnijā VVD izdeva brīdinājumu par AS “Olaines ķīmiskās rūpnīcas “Biolars”” darbības iespējamo daļēju apturēšanu – porofora ražošanas pārtraukšanu. Atbilstoši likumdošanai, šāds brīdinājums ir pirmais solis, lai rosinātu uzņēmuma darbības apturēšanu. Savukārt 2.jūlijā VVD izdeva lēmumu par piesārņojošās darbības operatora noteikšanu, saistībā ar Zemgales lauku piesārņošanu ar ķīmiskām vielām, bet 4.jūlijā  - par neatliekamo pasākumu veikšanu un sanācijas pasākumu plāna izstrādāšanu.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024