VVD logo

Zvejas kuģu īpašnieku ievērībai: uz kuģiem jāuzstāda jauna elektroniskās ziņošanas sistēma (ERS)

25.07.2019 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests informē, ka, sākot ar 2019.gada 1.septembri par vienīgo nozvejas un izkraušanas datu iesniegšanas dokumentu zem Latvijas karoga esošajiem kuģiem, kuru lielākais kopējais garums ir 12 metru vai vairāk, tiks uzskatīts jaunais elektroniskais zvejas žurnāls.

 Žurnālā ietilpst uz zvejas kuģiem uzstādītas jaunās elektroniskās ziņošanas sistēmas (ERS) klienta programmas un Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS).

Jaunās ERS klienta programmas uzstādīšanai datorā ir nepieciešama Windows 7 vai jaunāka operētājsistēmas versija. Pirms ERS klienta jaunākās versijas uzstādīšanas obligāti nepieciešams instalēt Java platformu - https://www.java.com/en/download

Elektroniskās Ziņošanas Sistēmas (ERS) jaunākā versija un instrukcija ERS uzstādīšanai un konfigurēšanai pieejamas lejupielādei Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē:

https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/zvejas-kontrole/elektroniskas-zinosanas-sistema-ers-?nid=1205#jump

Pamatojoties uz  Padomes regulas  Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (turpmāk – Regula) 14. un 24. pantu, tādu Kopienas zvejas kuģu kapteiņi, kuru kuģa lielākais kopējais garums ir 12 metru vai vairāk, elektroniski reģistrē Regulas 14., 15. un 24. pantā minēto informāciju un vismaz reizi dienā elektroniski nosūta karoga dalībvalsts kompetentajai iestādei.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024