VVD logo

SIA „Karosta LP” darbību varēs uzsākt pēc visu VVD izvirzīto prasību izpildes

13.08.2019 Liepājas reģionālā vides pārvalde (reorganizēta ar 01.11.2020.)

12.augustā Valsts vides dienesta (VVD) reģionālā vides pārvalde (RVP) izsniedza B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju SIA “Karosta LP”. Uzņēmums Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā plāno veikt akmeņogļu, koksnes šķeldas un alternatīvā kurināmā pārkraušanas darbus, izveidojot jaunas darba vietas.

Iecerētās darbības izraisījušas satraukumu sabiedrībā. VVD Liepājas RVP ir saņēmusi vēstuli ar 1862 liepājnieku parakstiem, kurā tiek paustas bažas par uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi un Liepājas iedzīvotāju veselību.

Izsniegtajā piesārņojošās darbības atļaujā ir iekļauti visi likumā “Par piesārņojumu” un ar to saistītajos Ministru kabineta noteikumos paredzētie nosacījumi, kas uzņēmumam jāievēro, īstenojot savu saimniecisko darbību. VVD Liepājas RVP tajā ir iestrādājusi arī iedzīvotāju priekšlikumus: piemēram, uzņēmumam pirms darbības uzsākšanas ir jāsaskaņo rīcības plāns darbam nelabvēlīgos meteoroloģiskos laikapstākļos. Šāds nosacījums izvirzīts, lai līdz minimumam samazinātu piesārņojošās darbības ietekmi uz vidi un apkārtējiem iedzīvotājiem.

Uzņēmumam ir uzdots arī nodrošināt nepārtrauktu putekļu monitoringu un iesniegt ikmēneša datus ar tā rezultātiem VVD Liepājas RVP.

Izsniegtās piesārņojošās darbības  atļaujas nosacījumi  paredz , ka uzņēmums savu darbību drīkstēs uzsākt tikai pēc visu attiecīgo pasākumu ieviešanas, saskaņošanas ar VVD Liepājas RVP un pēc vides inspektoru pārbaudes uz vietas.

Pastiprināti uzraudzīt SIA “Karosta LP” apņēmusies arī Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas vadība, kas vēstulē VVD Liepājas RVP paudusi atbalstu uzņēmuma darbības uzsākšanai, norādot, ka plānotā darbība atbilst Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas attīstība plāniem, kā arī ļautu LSEZ tuvoties savu stratēģisko mērķu sasniegšanai – pārkrauto kravu apjoma palielināšanai, ostas konkurētspējas paaugstināšanai reģionā un jaunu darba vietu radīšanai.

Ar atļaujas nosacījumiem iespējams iepazīties šeit.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024