VVD logo

Vienojas par ciešāku sadarbību ar Talsu pašvaldību vidi ietekmējošu lēmumu pieņemšanā

23.08.2019 Ventspils reģionālā vides pārvalde (reorganizēta ar 01.11.2020.)

Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Elita Baklāne – Ansberga un VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktore Inguna Pļaviņa 22. augustā Talsu pašvaldībā, tiekoties ar Talsu novada domes priekšsēdētaju Daini Karolu un izpilddirektora vietnieci Ievu Krēķi,  pārrunāja novada attīstības politiku.

Īpaša vērība tika veltīta tādiem vides aspektiem kā ūdenssaimniecība un atkritumu apsaimniekošana. VVD ģenerāldirektore E. Baklāne – Ansberga rosināja uz ciešāku sadarbību, iesaistot VVD vidi ietekmējošu pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Pašvaldībā ir izstrādāta kārtība, kā veicināt un materiāli stimulēt mājsaimniecību pievienošanos centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Talsu novada pašvaldība šogad plāno pabeigt svarīgu un apjomīgu darbu, apvienojot pašvaldības uzņēmuma „Talsu ūdens” pārvaldībā visas novada ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tika apspriesti arī pašvaldības plāni  Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijā un Dzelzupītes tīrīšanā.

Pašvaldības uzņēmums „Talsu namsaimnieks” ir jau pārņēmis savā apsaimniekošanā visa novada komunālās saimniecības katlu mājas, veikti to remonti.  Visās novada katlu mājās kā kurināmo izmanto koksni, tiek strādāts pie ciklonu uzstādīšanas dūmgāzu attīrīšanai no cietajām daļiņām.

Vizītes noslēgumā  VVD ģenerāldirektore E. Baklāne - Ansberga apmeklēja uzņēmumu „Talsu piensaimnieks”, kurā šovasar sāka strādāt notekūdeņu ķīmiskās priekšattīrīšanas iekārtas. Tajās ļoti piesārņotie piena pārstrādes notekūdeņi tiek attīrīti līdz tādām koncentrācijām, kuras drīkst novadīt uz pašvaldībās bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Pastendē. Līdz ar to tiek ievērojami mazināts risks traucēt normālu iekārtu darbību. Šādas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas nepieciešams uzstādīt arī gaļas pārstrādes uzņēmumā SIA „Pakalnu gaļa”.


 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024