VVD logo

VVD gaida pretendentu pieteikumus “Zaļās izcilības balvai”

19.08.2019 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) aicina uzņēmumus pieteikties nozares balvai “Zaļās izcilības balva 2019” un pieteikt balvai savus sadarbības partnerus.

VVD “Zaļās izcilības balva” tiek pasniegta uzņēmumiem un pašvaldībām, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas īsteno pasākumus ietekmes uz vidi samazināšanai.

Pretendentu izvirzīšana balvai padarīta atvērtāka nekā iepriekš: līdz šim pretendentus izvirzīja tikai VVD reģionālās vides pārvaldes, bet šogad pieteikties tiek aicināti uzņēmumi paši.

“Ar “Zaļās izcilības balvu” VVD pateicas tiem uzņēmējiem, kas ir labi pratuši sabalansēt saimniecisko darbību ar vides prasībām un strādājuši ilgtspējīgai attīstībai. Šogad pirmo reizi esam paredzējuši iespēju uzņēmumiem, kuri vides aizsardzību un vides kvalitāti redz kā vienu no sava uzņēmuma vērtībām, pašiem pieteikties balvai, kā arī izvirzīt tai savus sadarbības partnerus ”, norāda VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne – Ansberga.

“Zaļās izcilības balva 2019” tiks pasniegta 6 nominācijās: “A kategorijas piesārņojošas darbības operatori”, “B kategorijas piesārņojošas darbības operatori”, “C apliecinājuma piesārņojošas darbības operatori”, “Atkritumu apsaimniekotāji, komersanti, kuriem izsniegtas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas”, “Operatori, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”, “Pašvaldības”.

Pretendentu vērtēšanas kritēriji  publicēti VVD tīmekļvietnē – http://www.vvd.gov.lv/aktualitates/zalas-izcilibas-balva/

Pieteikumi brīvā formā, aprakstot un pamatojot izvirzītā uzņēmuma vai pašvaldības atbilstību izvirzītajiem kritērijiem, līdz 15.septembrim jānosūta uz VVD e-pastu: pasts@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024