VVD logo

Vides inspektori Liepājas pusē augustā novērsuši pārkāpumus pateicoties sabiedrības atbalstam

03.09.2019 Liepājas reģionālā vides pārvalde (reorganizēta ar 01.11.2020.)

Pateicoties sabiedrības aktīvai iesaistei, informējot Valsts vides dienestu (VVD) , Liepājas reģionālās vides pārvaldes (RVP) inspektori šā gada augustā novērsa vairākus makšķerēšanas un zvejošanas noteikumu pārkāpumus un divos gadījumos arī aizturēja vainīgās personas.

Vides inspektori no Liepājas ezera izņēma nelegālus tīklus 156 metru garumā un aizturēja iespējamo vainīgo. Aizturēšana un tīklu izņemšana notika sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri pirms tam bija saņēmuši informāciju no makšķernieka.

Savukārt no Liepājas ostas akvatorijā, netālu no Ziemeļu mola, pilsēta pusē, veicot plānotu pārbaudi, vides inspektors un VVD sabiedriskais vides inspektors konstatēja nelegāli ieliktu tīklu jedu, kas sastāvēja no septiņiem kopā sasietiem tīkliem.  Kopējais tīklu izņemto garums - 210 metri.   

Pērkones kanālā tika aizturētas divas personas, kuras centās nelikumīgā veidā ar tīklu iegūt zivis. Izņemts 25 metrus garš tīkls. Par pārkāpējiem VVD informēja Liepājas Klusuma festivāla dalībnieki.

Durbes upē, pateicoties laivotāju sniegtajai informācijai, tika izcelts tīkls, kas bija nostiepts pāri upei visā tās platumā, nostiprinot to ar dzelzs armatūras stieņiem. Šāda maluzvejnieku rīcība apdraud arī laivotāju īpašumu un dzīvību, jo armatūras stieņi viegli var sabojāt gumijas peldlīdzekļus. Krastā tika atrasts arī brienamtērps, kas visticamāk, izmantots tīkla pārbaudīšanai. Gan tīkls, gan tērps izņemti un nogādāti Liepājas RVP vēlākai iznīcināšanai.

No Bātas dzirnavu dīķa Vaiņodes apkaimē tika izcelti pieci vēžu murdi, kas bijuši ievietoti nesen, jo vēžu tajos vēl nav bijis. Atrastie murdi kā bezsaimnieku zvejas rīki izņemti turpmākai iznīcināšanai.

VVD vērš uzmanību un atgādina, ka nelegāla zivju ieguve ar tīkliem administratīvi sodāma. Par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā vietā, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Aicinām arī apzinīgos makšķerniekus, zvejniekus un cilvēkus, kuri atpūšas uz ūdens arī turpmāk informēt VVD par novērotajiem pārkāpumiem!

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024