VVD logo

VVD piedalās metodoloģijas izstrādē publisko pakalpojumu pārveidei

23.09.2019 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) ir viena no piecām valsts pārvaldes iestādēm, kas iesaistījušās projektā publisko pakalpojumu pārveidei. Lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina izteikt sabiedrībai domas par izstrādāto un aprobēto metodoloģiju publisko pakalpojumu pārveidei.

Turpinot darbu pie projekta ieviešanas, šā gada septembra sākumā notika augsta līmeņa vadītāju sanāksme Valsts kancelejā par projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” gaitu un rezultātiem, kā arī tika pārrunātas atziņas, kas radušās ieviešot projektu un turpmākās darbības.

Uzrunu teica Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, izsakot atbalstu admistratīvā sloga mazināšanai, kas ir būtisks nosacījums ceļā uz labāku valsts pārvaldi.

Sanāksmē piedalījās sadarbības iestāžu vadītāji (Valsts kases pārvaldnieks, Nacionālā veselības dienesta direktore, Būvniecības valsts kontroles biroja direktore, Valsts vides dienestam ģenerāldirektore, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas vadītājs). No VARAM puses - Valsts sekretārs, Ministra padomnieks digitālās dienaskārtības jautājumos, Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos, kā arī projektā iesaistītie darbinieki un konsultanti.

Sanāksme bija būtiska, lai saprastu iesaistīto pušu apsvērumus un atzinumus par sagatavoto un aprobēto metodoloģiju. Rezultātā tika gūts atbalsts metodoloģijas turpmākai virzībai apstiprināšanai Ministru kabinetā.

VARAM aicina izteikt sabiedrībai domas par izstrādāto un aprobēto metodoloģiju publisko pakalpojumu pārveidei līdz š.g. 26.septembrim.

Metodoloģijā apkopoti risinājumi pakalpojumu sniegšanas pamatprocesu identificēšanai un pārveides iespēju noteikšanai, kā arī pakalpojumu sniegšanas principi, primāri raugoties no gala lietotāja, iedzīvotāja, komersanta vajadzību apzināšanas rakursa, t.sk. ievērojot “konsultē vispirms”, proaktivitātes, vienreizes principu, u.c. principus, kas jāievēro Pakalpojumu dizainā un ir minēti arī Eiropas sadarbspējas satvarā[1]

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024