VVD logo

SIA “Vangažu termināls” izved no teritorijas iepriekšējā uzņēmuma uzkrātos bīstamos atkritumus un sakopj teritoriju

18.09.2019 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

SIA “Vangažu termināls” vēlas uzsākt darbību, tāpēc veic sakārtošanas darbus savā teritorijā, kā arī iesniedzis Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (RVP) iesniegumu izmaiņām piesārņojošās darbības atļaujā.

Šā gada 2.septembrī uzņēmums ir iesniedzis iesniegumu grozījumiem piesārņojošās darbības atļaujā. Šobrīd VVD vērtē, kādi pasākumi ir jāveic, lai varētu atļaut iecerētās darbības, nepieļaujot smaku emisijas.

Vakar, 17.septembrī, VVD vides inspektori kopā ar pārstāvjiem no Patērētāju tiesību aizsardzības centra  uz vietas uzņēmumā veica pārbaudi. Teritorijā notiek infrastruktūras sakopšanas darbi, par ko uzņēmums informēja VVD 12.augustā, tai skaitā par teritorijā esošo bīstamo atkritumu izvešanu un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam tālākai pārstrādei. Saskaņā ar SIA “Vangažu termināls” sniegto informāciju, darbus plānots pabeigt līdz šā gada 30.septembrim. Pārbaudes laikā vides inspektori konstatēja pārkāpumus, kas radījuši noplūdi vidē. Tas, iespējams, ir bijis iemesls no 4.septembra līdz 16.septembrim saņemtajām atkārtotajām iedzīvotāju sūdzībām par traucējošu naftas produktu smaku. Traucējošu smaku pārbaužu laikā divas reizes konstatēja VVD inspektori un par to noformēja smaku protokolus.

Bīstamo atkritumu izvešana no teritorijas ir tikai viens no darbu plānā iekļautajiem uzdevumiem, ko VVD licis paveikt SIA “Vangažu termināls”. Pārņemot B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju no iepriekšējā uzņēmēja, uzņēmums ir pārņēmis tā pienākumus izpildīt visus lēmumus, kas izdoti saistībā ar šo atļauju, arī lēmumu ,,Par pasākumu plāna saskaņošanu traucējošas smakas samazināšanai vai novēršanai”. Uzņēmums šobrīd nav sniedzis VVD informāciju, ka ir ierīkotas tehnoloģijas smaku emisiju mazināšanai.

Iepriekš uzņēmums SIA “Vangažu Nafta” prasības neizpildīja, tāpēc VVD apturēja SIA ,,Vangažu nafta” iekārtas darbību daļā uz benzīna produktu grupas ievešanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un attīrīšanu, bīstamo atkritumu uzglabāšanu.

VVD uzsver, ka SIA ,,Vangažu termināls” varēs atsākt atļaujā noteikto darbību tikai tādā gadījumā, ja būs izpildīti visi uzdotie rīkojumi un samazinātas iespējamās smaku emisijas, kā arī vides inspektori būs pārliecinājušies par pasākumu ieviešanu.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024