VVD logo

Ventspilī analizē smaku monitoringa datus un dalās pieredzē

25.09.2019 Ventspils reģionālā vides pārvalde (reorganizēta ar 01.11.2020.)

25.septembrī Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālās vides pārvaldes (RVP) speciālisti piedalījās Ventspils brīvostas pārvaldes organizētajā darba sanāksmē par smaku traucējumu pārvaldību ostas termināļos, kuri pārkrauj naftas produktus. 

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no visiem naftas produktu pārkraušanas termināļiem – SIA””Ventspils nafta”termināls””, AS”Ventbunkers”, SIA „Ventall Termināls”, kā arī no Ventspils domes.

VVD prezentēja publiskās teritorijās izvietoto “e-degunu” monitoringa rezultātu izvērtējumu, jo pagājis vairāk nekā gads kopš VVD kontroles darbā izmanto to sniegto informāciju. Smaku līmeņu indikatīvie mērījumi, ko veic “e-deguni”, palīdz vides inspektoriem operatīvi saņemt informāciju, novērtēt smaku traucējumus un identificēt smaku avotus. Izvērtējot viena gada monitoringa datus, var secināt, ka smaku mērķlielumu pārsniegumu skaits publiskās teritorijās ir samazinājies.

Sanāksmē tika apspriesta arī operatoru darba pieredze, izmantojot viņu teritorijās izvietoto “e-degunu” monitoringa datus naftas produktu kraušanas operāciju organizācijā. Viens no sanāksmes galvenajiem mērķiem bija dalīties ar pieredzi par “e-degunu” sistēmas darbību siltajos laika apstākļos. Šā gada karstās vasaras laikā smaku traucējumus izraisīja gan SIA „„Ventspils nafta” termināls”, gan SIA „Ventall termināls” darbība. SIA SIA „Ventall termināls” ir tikusi administratīvi sodīta. SIA „„Ventspils nafta” termināls” VVD ir ierosinājis administratīvā pārkāpuma lietu.

Kopš 2018. gada jūnija Ventspils brīvostas teritorijā esošo naftas produktu termināļos darbojas tvaiku savākšanas sistēmas, kas savāc un attīra no tankkuģiem izplūstošos gaistošos organiskos savienojumus. Vienlaicīgi darbu uzsāka arī smaku monitoringa sistēma, kurā iekļauti deviņi elektroniskie deguni, kas reģistrē smaku līmeņus gan terminālu teritorijās (6 “e-deguni”), gan publiski pieejamās teritorijās (3 “e-deguni”).

Smaku monitoringa datu izvērtējums publiski pieejamās teritorijās (2018.06. - 2019.08.)

Viens no deviņiem "e-deguniem" Ventspilī piestiprināts pie apgaismojuma staba

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024