VVD logo

Mērķtiecīga tehnoloģiju lietošana Ventspilī pērn mazinājusi gaistošo organisko savienojumu emisijas

02.10.2019 Ventspils reģionālā vides pārvalde (reorganizēta ar 01.11.2020.)

Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālās vides pārvaldes (RVP) pārstāvji 2. oktobrī piedalījās Ventspils domes vides aizsardzības komisijas sēdē. Sēdē komisijas locekļi un vides speciālisti apsprieda 2018. gadā naftas produktu terminālos ierīkoto kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmu darbības rezultātus un smaku monitoringa sistēmas darba rezultātus.

Tvaiku savākšanas sistēmas uztver un attīra kuģu iekraušanas procesos emitētos naftas produktu tvaikus, samazinot gaistošo organisko savienojumu emisijas gaisā. Šādas iekārtas no 2018. gada 1. jūnija Ventspils ostā izmanto AS „Ventbunkers” un SIA „”Ventspils nafta” termināls”, bet SIA ”Ventall termināls” – jau kopš 2007.gada. Pērn uzskaitītais emisiju apjoms salīdzinājumā ar 2017.gadu termināļos ir samazinājies par 41% līdz 96% (atbilstoši vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu “2-Gaiss” datiem), kas norāda šīs sistēmas efektivitāti gaisa kvalitātes uzlabošanā.

Vērtējot smaku monitoringa sistēmas pirmā gada darba rezultātus, uzmanība tika veltīta “e-degunu” lietošanai operatīvai naftas pārkraušanas termināļu darbības izraisītā gaisa piesārņojuma identificēšanā un novēršanā. Tie ir kļuvuši par operatīvu darba rīku gan uzņēmumiem, gan vides inspektoriem. VVD Ventspils RVP pārstāvji uzsvēra, ka laba sadarbība un komunikācija ir izveidojusies ar Ventspils osta kapteiņa dienestu.

VVD Ventspils RVP aicināja pašvaldību izskatīt iespēju izvietot “e-degunus” vēl citviet pilsētā, bet vides inspektoru atklātajās smaku pastiprinātas uzkrāšanās vietās vairākos noslēgtos pagalmos un iekškvartālos, kur smakas uzkrājas, koncentrējas un netiek izkliedētas, ar pārdomātu apstādījumu veidošanu veicināt „ventilāciju”.  Iecerēts arī slēgt sadarbības līgumu ar Ventspils brīvostas pārvaldi.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.04.2024