VVD logo

SIA “”Ventspils nafta” termināls” izpildījis vienu no VVD uzdevumiem smaku emisiju samazināšanai

16.10.2019 Ventspils reģionālā vides pārvalde (reorganizēta ar 01.11.2020.)

No 9. līdz 12.oktobrim SIA “”Ventspils nafta” termināls” notika 3.estakādes tvaiku savākšanas līnijas būvniecības darbi Talsu ielā 75, Ventspilī. Līniju pievienoja uzņēmuma tvaiku savākšanas sistēmai. Šādā veidā uzņēmums samazinās emisijas, kas rodas naftas produktu pārkraušanas laikā no dzelzceļa estakādes darbības.

Būvniecības darbi tika veikti ar pienācīgu rūpību. To laikā monitoringa sistēmā netika konstatēti smaku traucējumi. Uzstādītā tehnoloģiskā sistēma ievērojami samazinās gaistošo organisko savienojumu emisijas no dzelzceļa estakādes. SIA “”Ventspils nafta” termināls” ir palielinājis importa kravu plūsmu – to plāno ap 10% no kopējā 19 miljoniem tonnu apjoma gadā. Emisijas, kas rodas no produkta iekraušanas dzelzceļa cisternās, kopš pagājušās nedēļas tiek novadītas uz tvaiku savākšanas sistēmu.

28. un 29.jūlijā SIA “”Ventspils nafta” termināls” pārkrāva jēlbenzīnu no tankkuģa uz rezervuāru, neievērojot ierobežojumus, kas noteikti darbu veikšanai nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.  29.jūlijā Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālā vides pārvalde (RVP) saņēma 18 sūdzības no Ventspils iedzīvotājiem par naftas produktu smakām pilsētā. Tās tika atzītas par pamatotām. Estakādes pievienošana tvaiku savākšanas līnijai bija viens no uzdevumiem VVD Ventspils RVP 2019.gada 4.septembrī izdotajā lēmumu par veicamajām rīcībām smaku emisiju samazināšanai. Tajā uzņēmumam uzdots arī organizēt rezervuāru aprīkošanu ar dubultā blīvējuma pontoniem,  samazināt emisijas gaisā, apmācīt personālu darbam ar katru no pārkraujamajiem naftas produktiem specifiskos laika apstākļos, kā arī izmantot e-degunu monitoringa datus darbu organizēšanā, lai savlaicīgi novērstu smaku izplatīšanos.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.04.2024