VVD logo

VVD pārtrauc "iecietības režīma" piemērošanu, ieviešot prasību finanšu nodrošinājumam atkritumu jomā

04.10.2019 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) no 2019.gada 1.augusta līdz 2019.gada 30.septembrim veica tematiskās pārbaudes atkritumu apsaimniekošanas jomā, pārbaudot visus uzņēmumus, kam izsniegtas piesārņojošās darbības atļaujas, attiecībā uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma  12.panta pirmās 2 prim daļas izpildi.

VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne – Ansberga: “VVD ir pārtraucis uzraugošo valsts pārvaldes iestāžu darbā īstenotā principa “Konsultē vispirms!” ietvaros īstenotā “iecietības režīma” piemērošanu šī regulējuma ieviešanai. Turpmāk vērsīsimies pret uzņēmumiem, kas neizpilda likumā noteikto prasību, izmantojot visus mehānismus, kas likumdošanā noteikti. Patlaban uzņēmumi, kas nav iesnieguši VVD finanšu nodrošinājumu, rada nevienlīdzīgu situāciju tirgū, nostādot daudz neizdevīgākā pozīcijā godprātīgos, likumam paklausīgos uzņēmējus, kuri ir iesaldējuši daļu no saviem līdzekļiem kredītiestādēs. Šāda situācija nav pieļaujama un VVD uzdevums ir to novērst.”

Pārbaudēs konstatēts, ka no kopējā 848 piesārņojošo darbību atļauju skaita, kas izsniegtas atkritumu apsaimniekotājiem, finanšu nodrošinājuma nav 420 gadījumos. Vienam komersantam var būt izsniegtas vairākas piesārņojošas darbības atļaujas, bet atbilstoši  Ministru kabineta 2019. gada 8.janvāra noteikumu Nr.2 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 8.punktā norādītajam komersants  var iesniegt VVD vienu finanšu nodrošinājumu par to atļauju, kurā ir norādīts lielākais sadzīves vai bīstamo atkritumu apjoms.

Nolietoto auto transporta uzņēmumu jomā konstatēts, ka no 160 uzņēmumiem finanšu nodrošinājuma nav 116 komersantiem, kuriem izsniegtas piesārņojošas darbības atļaujas nolietotu transportlīdzekļu apstrādei. VVD ir nosūtījis vēstuli AS Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) norādot, ka šie uzņēmumi nav tiesīgi veikt darbības ar nolietotiem transporta līdzekļiem un nedrīkst, izsniedzot likvidācijas sertifikātu, veikt nolietotā transportlīdzekļa norakstīšanu CSDD reģistrā.

Metāllūžņu apsaimniekošanas segmentā pārbaužu laikā tika konstatēts, ka no 159 komersantiem, kam izsniegtas licences melno  un krāsaino metāllūžņu iepirkšanai Latvijā, 82 veic darbību bez  finanšu nodrošinājuma, pārkāpjot  Atkritumu apsaimniekošanas likumu.  

Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājam, kas veic atkritumu pārvadāšanu, uzglabāšanu, pārstrādi vai reģenerāciju visu izsniegtās atļaujas darbības laiku jābūt spēkā esošam finanšu nodrošinājumam. Finanšu nodrošinājums garantē  līdzekļu esamību  gadījumā, ja uzņēmums nevar izpildīt savas saistības un valstij jāiesaistās uzkrāto un nepārstrādāto atkritumu savākšanā un apsaimniekošanas organizēšanā.

Likuma izpratnē darbības veikšana bez finanšu nodrošinājuma tiek uzskatīta par darbības veikšanu bez atļaujas. VVD tīmekļvietnē ir publicēti uzņēmumu saraksti, kas patlaban nedrīkst  darboties atkritumu apsaimniekošanas jomā: https://bit.ly/2ocXaxG

VVD šobrīd aktīvi uzsāks darbus, lai pārliecinātos, ka uzņēmumi arī faktiski ir apturējuši darbību. VVD aicina sabiedrību informēt vides inspektorus, ja tiek novērots, ka uzņēmumi neievēro likuma prasības un turpina darboties atkritumu apsaimniekošanas jomā bez finanšu nodrošinājuma.

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024