VVD logo

Vides inspektori 6 autoservisos Jelgavā atklāj vides aizsardzības prasību pārkāpumus

28.11.2019 Jelgavas RVP (reorganizēta ar 01.01.2020.)

Valsts vides dienests (VVD) turpina akciju, kuras laikā kampaņveida pārbaudēs inspektori kontrolē vides aizsardzības prasību ievērošanu transportlīdzekļu remontdarbnīcās (autoservisos).

Šodien, 28.novembrī reidā devās VVD Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (RVP) inspektori kopā ar Jelgavas pašvaldības policijas darbiniekiem. Viņi apsekoja 16 autoservisus Jelgavā. Pārbaužu laikā atklājās, ka seši no tiem strādā bez C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumiem. Šajos autoservisos vides inspektori izskaidroja normatīvo aktu prasības un norādīja, ka to pārstāvjiem VVD Jelgavas RVP jāiesniedz iesniegums apliecinājuma saņemšanai.

Kā ziņots iepriekš, lai apzinātu situāciju autoservisu nozarē, kurā daļa uzņēmumu darbojas “pelēkajā zonā” un novērstu nolietotu riepu uzkrāšanos, kā arī izglītotu nozarē strādājošos uzņēmējus par vides aizsardzības prasībām, šā gada jūlijā VVD uzsāka pilotprojektu. Kopīgi ar Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju tika īstenota informatīva izglītojoša kampaņa.

VVD atgādināja uzņēmējiem, ka transporta līdzekļu remontdarbnīcas darbībai ir jāsaņem C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums. Tika uzsvērts, ka apliecinājuma izsniegšanas procesā tiek vērtēta paredzētās darbības atbilstība teritoriālajam plānojumam, kā arī norādīts uz pienākumiem, kas jāpilda. Autoservisiem jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju un jānodod tam bīstamie un videi kaitīgie atkritumi – eļļas, riepas un filtri. Par radīto atkritumu apjomu jāveic uzskaite žurnālā. Reizi gadā līdz 1. martam autoservisiem jāiesniedz pārskats par atkritumiem LVĢMC – "Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi.”

Pirms mēneša divu dienu laikā 50 autoservisi tika pārbaudīti Rīgā un tās apkaimēs. Aptuveni pusē no tiem tika atklāti dažādi pārkāpumi un neatbilstības, bet 12 strādāja bez C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājuma. 

Decembrī VVD turpinās autoservisu pārbaudes visā pārējā Latvijas teritorijā.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024