VVD logo

Klientu ievērībai – notiks informācijas sistēmas TULPE jaunas versijas ieviešana

03.12.2019 Centrālā struktūrvienība

Informējam, ka 04.12.2019. no plkst. 16:00 ir paredzēta jaunas versijas ieviešana VVD TULPE produkcijas vidē. 
Sākot ar 04.12.2019. plkst. 16:00 līdz 05.12.2019. 08:00 sistēma var būt īslaicīgi nepieejama vai var būt sistēmas darbības traucējumi un šajā laikā sistēmas lietošana nebūtu vēlama.
Ja pēc versijas ieviešanas produkcijas vidē identificēsiet traucējumus sistēmas darbībā vai tās funkcionalitātē, lūgums par to ziņot uz e-pastu: UD@vvd.gov.lv.
Ar jauno sistēmas versiju ieviesīsim šādas funkcionalitātes:
1.      E-pakalpojumu sadaļā:
1.1. E-pakalpojuma “A/B kategorijas atļaujas iesniegums” formas būtiska pilnveide. Nodrošināsim iespēju strādāt ar A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana iesnieguma formu (esošā forma) un ar A/B kategorijas atļaujas iesnieguma formu (jaunā forma). Esošā iesnieguma forma būs pieejama līdz – 01.04.2020.;
1.2. Jauns e-pakalpojums “Iesniegums atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijai”;
1.3. E-pakalpojuma “Atkritumu atļaujas iesniegums” formas būtiska pilnveide;
1.4. Jauns e-pakalpojums "Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam";
1.5. Jauns e-pakalpojums “Licenču un reģistrācijas apliecību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana” (spēka no 01.01.2021.);
1.6. Jauns e-pakalpojums “Pārskata par darbībām ar jonizējoša starojuma avotiem iesniegšana” (spēkā no 01.01.2021.);

2. Uzlabojumi VVD tīmekļa vietnē:
2.1. Uzlabojumi sadaļā “Izsniegtās atļaujas un licences” - A/B atļaujas, atlases kritēriju/meklēšanas sistēmas uzlabošana (atkritumu jomā) – iespēja veikt meklēšanu pēc atkritumu klases koda un nosaukuma izmantojot klasifikatoru;
2.2. Jauna sadaļa “Kartes”. Ieviesta piesārņojošo objektu vizualizēšana kartē;
2.3. Reģistra “Lēmumi par IVN piemērošanu” izveide VVD tīmekļa vietnē;
2.4. Reģistra “Zemes dzīļu izmantošanas licences” izveide VVD tīmekļa vietnē (Izsniegtās atļaujas un licences);
2.5. Reģistra “Jonizējošā starojuma avotu licences/reģistrācijas apliecības” izveide VVD tīmekļa vietnē (Izsniegtās atļaujas un licences).

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.07.2024