VVD logo

Noslēdzies Latvijas radioaktīvo atkritumu pārvaldības politikas starptautiskais novērtējums ARTEMIS*

11.12.2019 Radiācijas drošības centrs

Noslēdzies radioaktīvo atkritumu pārvaldības politikas starptautiskais novērtējums, kurā š.g. 3. līdz 10.decembrī piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pārstāvji. 

Starptautiski eksperti no četrām valstīm (Dānijas, Portugāles, Kipras un Ungārijas) vērtēja Latvijas Radioaktīvo atkritumu pārvaldības programmu 2014. – 2020. gadam[1], tajā iekļautos uzdevumus un Latvijas līdz šim paveikto radioaktīvo atkritumu pārvaldības jomā. Minēto novērtējumu, kā arī Valsts vides dienestā š.g. 21. līdz 30.oktobrī jau uzņemto radiācijas drošības infrastruktūras starptautisko novērtējumu Eiropas Savienības dalībvalstis nodrošina reizi 10 gados.

Minētie eksperti, kurus Starptautiskā atomenerģijas aģentūra piesaistīja ARTEMIS novērtējuma (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) veikšanai, pozitīvi novērtēja Latvijas īstenoto politiku. Tika atzīmēts, ka Latvija ir izveidojusi labu pamatu radioaktīvo atkritumu drošai un atbildīgai apsaimniekošanai. Ekspertu grupa uzsvēra visu iesaistīto pušu stingro apņemšanos īstenot augstākajiem starptautiskajiem standartiem atbilstošu politiku šajā jomā, īpaši ņemot vērā plānotos Salaspils kodolreaktora likvidēšanas darbus.

Novērtējuma rezultātā Latvija saņēma rekomendācijas un ieteikumus Radioaktīvo atkritumu pārvaldības programmas pilnveidošanai, kuri tiks ņemti vērā izstrādājot programmu nākošajam plānošanas periodam no 2021. līdz 2027. gadam. Rekomendācijas galvenokārt nosaka programmas pilnveidošanu attiecībā uz ilgtermiņa plāniem un mērķiem, pasākumiem programmas aktivitāšu kavēšanās novēršanai, radioaktīvo atkritumu pieņemšanas un ilgtermiņa glabāšanas prasību precizēšanai.

Latvijas progresu šo rekomendāciju ieviešanā eksperti vērtēs tuvāko 4 – 5 gadu laikā.

Plašāka informācija par ARTEMIS novērtējumu pieejama Starptautiskās atomenerģijas aģentūras vietnē https://www.iaea.org/services/review-missions/integrated-review-service-for-radioactive-waste-and-spent-fuel-management-decommissioning-and-remediation-artemis).

 


[1] /files/text/VARAM_programma.pdf

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 22.07.2024