VVD logo

Par ugunsgrēka riepu tirdzniecības noliktavā Andrejostā radīto piesārņojumu

29.12.2019 Centrālā struktūrvienība

28.decembrī Rīgā Andrejostas ielā izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks riepu tirdzniecības noliktavā. Riepu degšanas laikā piesārņojums izplatījies gan gaisā, gan augsnē un ūdeņos, tomēr meteoroloģisko apstākļu ietekmē gaisa piesārņojums ir izkliedējies plašākā teritorijā, neapdraudot Rīgas iedzīvotājus kādā konkrētā vietā.

28.decembra vakarā, saņemot informāciju no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  (VUGD) par paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku, kas izcēlies Rīgā Andrejostas ielā 16, Valsts vides dienesta (VVD) inspektori devās uz notikuma vietu. Ugunsgrēks bija izcēlies noliktavas tipa ēkā 750m2 platībā, kur atrodas SIA Remik riepu tirdzniecības noliktava. Uzņēmuma pārstāvis notikuma vietā sniedza paskaidrojumus vides inspektoriem, norādot, ka uzņēmums ir nodarbojies ar jaunu riepu tirdzniecību. Saskaņā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām šādai darbībai nav nepieciešams saņemt atļauju Valsts vides dienestā, kā arī nav izvirzītas īpašas prasības vides aizsardzībai.

Lai arī tirdzniecības noliktavu darbība nav piesārņojoša rakstura, tomēr kā jebkura ugunsgrēka laikā piesārņojums izplatās gan gaisā, gan augsnē un ūdeņos. Gaisa piesārņojums izkliedējas atmosfērā, bet vēlāk ar nokrišņiem tas  var nonākt augsnē vai ūdeņos. Ugunsgrēka dzēšanai izmantotais ūdens daļēji ir novadīts lietus kanalizācijas savākšanas sistēmā, un nonācis arī augsnē.

Riepu sastāvā ir kaučuks, sēra savienojumi, un smagie metāli, kā arī dažādi citi piejaukumi. Jaunu tāpat kā nolietotu riepu sadegšanas procesā izdalās oglekļa dioksīds, oglekļa monoksīds, sēra oksīdi, cietās daļiņas, benzpirēns, dioksīni, furāni un polihlorbifenili, kā arī smagie metāli. Riepu degšanas rezultātā, tāpat kā citu videi kaitīgu preču (plastmasas izstrādājumi, elektronika), radītais piesārņojums ir daudzkārt kaitīgāks nekā meža ugunsgrēku radītais sadūmojums.

Ugunsgrēka laikā meteoroloģiskie apstākļi bija labvēlīgi, lai radītais gaisa piesārņojums neradītu apdraudējumu Rīgas iedzīvotājiem kādā konkrētā vietā un ar nokrišņiem koncentrētā veidā nenonāktu augsnē vai virszemes ūdeņos. Ugunsgrēka dūmi izkliedējās plašā teritorijā, samazinot iespēju kādā vietā bīstami paaugstināt piesārņojuma līmeni. Saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC)  sniegto informāciju ugunsgrēka laikā Rīgā valdīja lēns ziemeļu, ziemeļrietumu puses vējš, kas uz rīta pusi iegriezās no rietumiem. Nokrišņi naktī netika novēroti, tomēr lēnā vēja ietekmē visticamāk ievērojama izkliede nenotika un dūmi virzījās pāri Daugavai Ziepniekkalna virzienā un tālāk jau izkliedējoties  Bauskas-Skaistkalnes virzienā. 

LVĢMC speciālisti veic ikmēneša novērtējumu par gaisa kvalitātes situāciju Latvijā. Janvāra sākumā ievākto cieto daļiņu un nokrišņu paraugu no Rīgā izvietotajām atmosfēras gaisa kvalitātes stacijām testēšanas rezultāti būs pieejami februāra sākumā. Tad arī varēs secināt vai ir bijis kāds piesārņojums cieto daļiņu sastāvā attiecībā uz smagiem metāliem vai policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem vai nokrišņos klātesošo atmosfēras gaisa sauso daļiņu nosēdumos.

Riepu degšanas rezultātā radītais piesārņojums īstermiņā var radīt elpceļu kairinājumu un alerģiskas reakcijas, kā arī ilgtermiņā tas var palielināt arī sirds un asinsvadu slimību risku un ņemot vērā, ka daļa no degšanas laikā radītājiem izmešiem ir kancerogēnas vielas - onkoloģisko saslimšanu risku.

VVD aicina uzņēmējus, kas nodarbojas ar jaunu riepu tirdzniecību un nolietotu riepu apsaimniekošanu, ar īpašu rūpību attiekties pret ugunsdrošību. VVD vērš iedzīvotāju uzmanību, ka arī tikai vienas riepas vai neliela daudzuma gumijas un plastmasas atkritumu dedzināšana ārpus speciālām sadedzināšanas iekārtām rada piesārņojumu gaisā un augsnē - cilvēka veselībai un apkārtējai videi kaitīgus izmešus – putekļus, smagos metālus, klimatu pārmaiņu un skābo lietu veicinošas gāzes,  kas satur toksīnus un kancerogēnas vielas.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 22.07.2024