VVD logo

VVD turpina autoservisu pārbaudes visā Latvijā; tiek atklāti būtiski pārkāpumi

13.12.2019 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) turpina autoservisu pārbaudes kampaņu visā Latvijā.

10. un 11.decembrī Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (RVP) inspektori veica kampaņveida pārbaudes Jēkabpils un Daugavpils pilsētās, kuru laikā tika kontrolēta vides aizsardzības prasību ievērošana transportlīdzekļu remontdarbnīcās (autoservisos). Daugavpils pilsētā pārbaudes tika veiktas sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem. Kampaņas laikā tika apsekoti 16 autoservisi, no kuriem 10 autoservisos tika konstatēts, ka piesārņojošā darbība tiek veikta bez C kategorijas apliecinājumiem, kā arī vienlaikus 3 autoservisos atklāti rupji pārkāpumi atkritumu apsaimniekošanas jomā – uzkrāts liels daudzums nolietotu riepu, kā arī bīstamie atkritumi un veikta neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē - , par kuriem ierosinātas lietvedības par administratīvo pārkāpumu.

11. un 12.decembrī Ventspils RVP inspektori apsekoja kopumā 21 uzņēmumu Ventspils pilsētā un novadā, Talsu, Tukuma, Kandavas, Dundagas un Engures novados, kuros tiek sniegti autoremonta un apkopes pakalpojumi. Pārbaudei tika izvēlēti autoservisi, kuri bija atrodami VID datu bāzēs, bet Valsts vides dienestā nebija saņēmuši C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu. Reida laikā tika konstatēta faktiskā situācija – vai objektos tiek veikts transportlīdzekļu remonts, vai objekta darbībai ir saņemts C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums, vai tiek ievērotas vides aizsardzības prasības. Tika sniegtas konsultācijas par vides prasībām, veicot transportlīdzekļu remontu. 12 uzņēmumiem būs jāiesniedz Ventspils reģionālajā vides pārvaldē nepieciešamie dokumenti C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājuma saņemšanai, bet 1 uzņēmumam – B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai. Kopumā uzņēmumu pārstāvjiem bija izpratne par vides aizsardzības pasākumu un piesārņojuma novēršanas nepieciešamību autoservisu darbībā. Tikai 1 objektā konstatēti tādi pārkāpumi, par kuriem tiks ierosināta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

12. un 13. decembrī Madonas un Valmieras RVP inspektori apsekoja 33 uzņēmumus Alūksnē, Gulbenē, Aizkrauklē un Valmierā, kuros tiek sniegti autoremonta un apkopes pakalpojumi. Pārbaudē tika konstatēts, ka 10 objektos darbība veikta bez C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājuma. Īpaša uzmanība pievērsta atkritumu apsaimniekošanai, un sniegti operatoram norādījumi, informācija par vides aizsardzības prasību ievērošanas nepieciešamību veicot auto remontu un apkopi.

Transportlīdzekļu remontdarbnīcu vadītājiem vai īpašniekiem, kuri veic darbību bez C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājuma, 30 dienu laikā ir jāiesniedz attiecīgajā RVP iesniegums apliecinājuma saņemšanai.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.04.2024