VVD logo

VVD turpina autoservisu pārbaudes

10.12.2019 Centrālā struktūrvienība

Turpinot Valsts vides dienesta (VVD) uzsākto transportlīdzekļu remontdarbnīcu (autoservisu) kontroles pasākumu, Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes (RVP) inspektori 3. un 4. decembrī veica reģiona autoservisu apsekošanu. Vides inspektori kopumā apsekoja 19 uzņēmumus Rēzeknē, Balvos un Ludzā, kuros tiek sniegti autoremonta un apkopes pakalpojumi.

Pasākuma mērķis bija, apzināt reālo situāciju – vai objektos tiek veiktas iepriekšminētās darbības, atgādināt servisu īpašniekiem par vides aizsardzības prasību ievērošanas nepieciešamību, informēt par valstī noteikto kārtību un izvirzītajām prasībām, kā to nosaka principa “Konsultē vispirms” prasību ieviešanas pamatnostādnes. Tika vērsta uzmanība, vai uzņēmumi darbībai ir saņēmuši nepieciešamās atļaujas. 13 uzņēmumiem būs jāiesniedz Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē nepieciešamie dokumenti atļauju saņemšanai, kad vēlreiz tiks akcentētas prasības vides aizsardzībai. Kopumā uzņēmumu pārstāvjiem bija izpratne par vides aizsardzības pasākumu un piesārņojuma novēršanas nepieciešamību autoservisu darbībā, jo tajos rodas gan bīstamie atkritumi, gan tiek izmantotas dažāda ķīmiskās vielas. Būtiski vides aizsardzības pārkāpumi reida laikā netika konstatēti.

Autoservisu pārbaudes 6.decembrī tika veiktas arī Liepājas pilsētā un tās apkārtnē. Liepājas RVP piesārņojuma kontroles sektora inspektori pārbaudīja 16 autoservisus, kuros tika konstatēti sekojoši pārkāpumi: 14 gadījumos operators veica darbību bez C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas; 16 vietās konstatēti atkritumu apsaimniekošanas kārtības pārkāpumi; 2 vietās konstatēta bīstamo atkritumu dedzināšana uz vietas.

Autoservisu darbinieki un īpašnieki tika informēti par darbībām, kas jāveic 30 dienu laikā, novēršot Pārvaldes inspektoru konstatētos pārkāpumus, lai legalizētu savu darbību attiecībā uz vides normatīvo aktu prasībām.

Decembrī VVD turpinās autoservisu pārbaudes visā pārējā Latvijas teritorijā.  

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024