VVD logo

Rasta iespēja likvidēt Rīgā, Starta ielā uzkrātās riepas un novērst piesārņojuma riskus

29.01.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD) Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2020. gada 24. janvārī izsniedza piesārņojošas darbības atļauju SIA „Eko Recycling” Uriekstes ielā 4A, Rīgā (turpmāk - Uriekstes ielā) kravas automašīnu un vieglo automašīnu nolietoto riepu apstrādei un īslaicīgai uzglabāšanai, kā arī metāllūžņu apsaimniekošanai – šķirošanai un īslaicīgai uzglabāšanai līdz nodošanai tālākai apsaimniekošanai.

Atļauja izdota, ievērojot sabiedrības tiesības dzīvot tīrā un drošā apkārtējā vidē un, lai novērstu piesārņojuma riskus, ko rada liels uzkrāto atkritumu – riepu un riepu bloku apjoms Starta ielā 7A un Starta ielā 8, Rīgā (turpmāk – Starta ielā). SIA „Eko Recycling”, saņemot atļauju, ir apņēmies izvest Starta ielā uzkrātās riepas par saviem līdzekļiem. Tādējādi rasta iespēja likvidēt Starta ielā uzkrātās riepas un novērst piesārņojuma riskus. Jāatzīmē, ka atbildīgās iestādes ir vērtējušas arī citas iespējamās alternatīvas, lai risinātu situāciju Starta ielā, tomēr atzīts, ka valsts un pašvaldības rīcībā nav nepieciešamo resursu riepu izvešanai.

Izsniedzot šo piesārņojošās darbības atļauju, VVD izvirzījis stingrus nosacījumus, lai novērstu iespējamos riskus, ka nākotnē atkritumi tiks uzkrāti Uriekstes ielā.

SIA „Eko Recycling” atļauts pieņemt nolietotas riepas no citiem uzņēmumiem tikai pēc tam, kad Starta ielā vairs neatradīsies nolietotās riepas un riepu bloki. VVD noteicis, ka uzņēmuma gada laikā ir jānodrošina visu nolietotu riepu izvešanu no Starta ielas uz Uriekstes ielu priekšapstrādei. Savukārt, visus riepu blokus, kas atrodas Starta ielā, jāizved uz konteineru termināli ostā tālākai šo konteineru uzkraušanai uz kuģiem. Bez šo divu nosacījumu izpildes VVD izsniegtā piesārņojošās darbības atļauja nav spēkā.

Lai nepieļautu, ka nākotnē Uriekstes ielā nekontrolēti tiek uzkrātas riepas, SIA „Eko Recycling” par plānoto riepu bloku un riepu izvešanu no Starta ielas, iepriekš jāinformē VVD. Uzņēmumam VVD ir jāsniedz informācija par  plānoto laiku, kad tiks izvestas riepas, konteineru numuriem, galamērķiem u.c. informāciju, kā arī jāpieaicina VVD pārstāvis šajā procesā, lai pārliecinātos, ka riepas tik tiešām tiek izvestas. Savukārt, lai VVD varētu izsekot ienākošajai un izejošajai transporta plūsmai, t.sk., transporta reģistrācijas numuriem uzņēmumā, SIA „Eko Recycling” ir jāuzstāda videonovērošanas kameras Uriekstes ielā un VVD jābūt iespējai piekļūt video novērošanai tiešsaistes režīmā.

Atbilstoši normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajam uzņēmums ir saņēmis un VVD iesniedzis finanšu nodrošinājumu 2020.gadam 100 000 eiro apmērā. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai VVD.

Pēc VVD rīcībā esošās informācijas šobrīd Starta ielā atrodas aptuveni 3042 tonnas atkritumu – riepu un riepu bloku. Tās uzkrājusi SIA „Riepu bloki”, kam 2017. gadā VVD par nolietotu riepu pārstrādes nenodrošināšanu ražotāju atbildības sistēmas ietvaros aprēķināja 12,9 milj. EUR soda naudu. Uzņēmums vairākkārt tika sodīts arī par atkārtotiem vides aizsardzības prasību pārkāpumiem. Šobrīd SIA „Riepu bloki” ir  pieteikta uzņēmuma maksātnespēja.

Ar atļaujas nosacījumiem iespējams iepazīties šeit.

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024