VVD logo

2020. gadā tiks turpināts mērķtiecīgs darbs, lai veicinātu vides prasību ievērošanu autoservisos

11.02.2020 Centrālā struktūrvienība

Lai veicinātu vides prasību ievērošanu autoservisos, samazinātu nelegālu nolietoto riepu uzkrāšanos un nodrošinātu iespējas sabiedrībai dzīvot tīrā vidē, 2020. gadā tiks turpināts mērķtiecīgs darbs – identificējot problēmu cēloņus un cīnoties ar tiem. Par konkrētiem pasākumiem, kas jau īstenoti 2019. gadā un tiks īstenoti turpmāk šajā jomā, otrdien, 2020. gada 11. februārī, plašāk informēja Valsts vides dienests (VVD) un Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija (LRAA).

Pasākumā piedalījās arī Kaspars Zakulis, “Latvijas Zaļais punkts” direktors, LRAA uzraudzības padomes pārstāvis, kā arī Ingus Rūtiņš, Latvijas Auto asociācijas valdes loceklis un Andris Vasins, autoservisa “ReiLat” pārstāvis.

2019. gada otrajā pusgadā VVD sadarbībā ar LRAA īstenoja kompleksu pasākumu kampaņu autoservisos visā Latvijā. Tās laikā autoservisi tika informēti par vides aizsardzības prasībām un nepieciešamajām atļaujām to darbībai. Lai izvērtētu prasību ievērošanu, pēc tam VVD organizēja plānveida tematiskās pārbaudes autoservisu uzņēmumos, kas tika identificēti kā potenciāli riska uzņēmumi. ~40% no pārbaudītajiem uzņēmumiem konstatētas neatbilstības.

VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne – Ansberga: “Šogad VVD turpinās īstenot mērķtiecīgas kampaņveida aktivitātes, lai novērstu vides piesārņojuma riskus, ko rada vides prasību neievērošana, un veicinātu, ka Latvijā vairs netiek veidotas jaunas nelegālās nolietotu riepu uzkrāšanas vietas. Šādas vietas Latvijā ir veidojušās daudzu desmitu gadu laikā. 2020. gadā plānojam pastiprināt riepu tirgotāju kontroles, lai pārliecinātos, ka riepu pārstrādes izmaksas ir iekļautas preces cenā, kā arī turpināsim autoservisu uzraudzību. Vienlaikus rosināsim diskusiju par nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā, lai rastu efektīvākus piespiedu mehānismus īpašuma attīrīšanai no atkritumiem un piesārņojuma. Esmu pārliecināta, ka šo jautājumu varam atrisināt tikai cieši strādājot kopā – VVD sadarbojoties ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts policiju, un nozares asociāciju pārstāvjiem.”

 

Tīna Lūse, Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas vadītāja: “Ik gadu mūsu valstī tiek realizētas aptuveni 17 000 t riepu, bet neoficiāli dati rāda, ka vēl vairāk. Savukārt nepārstrādāto nolietoto riepu uzkrājums sasniedzis 105 000 tonnas, kā liecina VARAM dati uz 2018. gada beigām, lai gan varam lēst, ka uz šodienu šis apjoms ir vēl lielāks. Pagājušā gada laikā VVD un LRAA īstenotais pilotprojekts, kura laikā tika pārbaudīti autoservisi, tikai apliecināja problēmas nopietnību. Tieši autoservisi ir viens no riska posmiem attiecībā uz nolietoto riepu apsaimniekošanu – tādēļ ir svarīgi iedzīvināt sistemātisku un regulāru uzraudzību un panākt, ka tie iekļaujas kopējā riepu apsaimniekošanas sistēmā. Sekmīgam rezultātam nepieciešams, lai pēc šiem principiem strādā visi tirgus dalībnieki. Šo rezultātu nebūs iespējams sasniegt bez nopietnas valsts iesaistes regulējuma uzlabošanā, kā arī plašāka nozares dialoga veicināšanas. Taču liela nozīme arī pašu nozares dalībnieku iesaistei un vēlmei darīt kaut ko lietas labā. Neaizmirsīsim, ka tādi negadījumi kā ugunsgrēki ar riepu degšanu, atstāj neizdzēšamu iespaidu uz apkārtējo vidi, kas iespaido mūs visus.”

Kaspars Zakulis, “Latvijas Zaļais punkts” direktors: “Riepu apsaimniekošanas nozarē no valsts puses jābūt gan “burkānam”, gan “pātagai”. Proti, ir jānodrošina gan efektīva sistēma riepu apsaimniekošanai, gan arī jābūt kontrolei, lai par katru riepu, kas nonāk Latvijas tirgū, tiek ieturēta apsaimniekošanas maksa, kas nodrošina šo riepu atpakaļsavākšanu. Jautājums par iespējamo apsaimniekošanas formātu ir atvērts – vai tā ir riepu “depozīta sistēma”, vai kāds cits mehānisms, bet šī nauda ir jāiekasē, lai riepas var savākt un pārstrādāt. Tikai tādā veidā var organizēt riepu savākšanu un transportēšanu uz tālākiem pārstrādes punktiem. Tāpat liela nozīme ir katra paša cilvēka atbildībai, jo, ja ir vēlme iegādāties autoriepas tikai tur, kur ir lētāk, nepainteresējoties par to, kur riepas pēc tam nonāks, nevaram cerēt, ka neveidosies jaunas nelegālās izgāztuves vai neizcelsies ugunsgrēki, kas uz apkārtējo vidi atstāj neatgriežamas sekas.”

 

VVD plānotie pasākumi 2020. gadā

2020. gada pirmajā pusgadā, lai samazinātu nelegāli uzkrāto nolietoto riepu vietu skaitu, kā arī identificētu problemātiskās teritorijas, VVD aicinās sabiedrību līdzdarboties nolietoto riepu nelegālās uzkrāšanas vietu apzināšanā. Izvērtējot saņemto informāciju, plānots veikt pārbaudes šajās vietās un identificēt iespējamās vainīgās personas.

Savukārt 2020. gada otrajā pusgadā VVD plānojis īstenot pastiprinātu industriālo zonu un degradēto teritoriju kontroli, tai skaitā autoservisu pārbaudes. Šīs kampaņas mērķis būs palielināt autoservisu skaitu, kas noslēguši līgumus ar Ražotāju atbildības sistēmas dalībnieku – atkritumu apsaimniekotāju par riepu izvešanu un regulāri nodod riepas. Tāpat plānots izglītot zemes īpašniekus par viņu atbildību par atkritumu apsaimniekošanu, ja zemes nomnieks īpašumā atstājis atkritumus. Sagaidāms, ka īstenoto pasākumu rezultātā palielināsies uzņēmēju skaits, kas ne tikai būs saņēmuši nepieciešamās vides atļaujas, bet arī ievēros vides aizsardzības prasības.

 

Papildus informācija par 2019. gada kampaņu vides prasību ievērošanai autoservisos

VVD izsniedzis 2563 C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumus uzņēmumiem, kas veic transportlīdzekļu remontdarbus, taču no iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām saņemtā informācija liecina, ka šādu uzņēmumu skaits visdrīzāk ir lielāks. Tie ir uzņēmumi, kas veido nozares “pelēko zonu” un savā darbībā neievēro normatīvajos aktos izvirzītās prasības.

Sadarbībā ar LRAA īstenota uzņēmumu un sabiedrības informēšana par vides prasībām autoservisiem un nepieciešamajām atļaujām to darbībai, izsūtot informatīvas vēstules un infografiku, kur precīzi izklāstītas prasības.

No 2019. gada 28. un 29. oktobrī VVD veica pārbaudes 50 autoservisos Rīgā un Pierīgā. Savukārt 2019. gada nogalē VVD veica pārbaudes 172 autoservisos visā Latvijā. Kopumā pārbaudīti 222 autoservisi.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024