VVD logo

Valsts vides dienests turpina veikt vides kontroli arī ārkārtējās situācijas laikā

24.03.2020 Centrālā struktūrvienība

Arī ārkārtējās situācijā laikā Valsts vides dienests (VVD) turpina nodrošināt valsts kontroli vides jomā. Laika periodā no 2020. gada 16. marta līdz 22. martam VVD veicis vairāk nekā 180 pārbaudes, nodrošinot zvejas kontroli iekšējos un Baltijas jūras ūdeņos, kā arī piesārņojuma, atkritumu un zemes dzīļu kontroli visā Latvijā.

Ārkārtējās situācijas laikā Latvijā nav samazinājies vides pārkāpumu skaits. Tāpēc VVD šajā laika savā darbā ievieš jaunas pieejas, lai, ievērojot noteiktos drošības un piesardzības pasākumus, efektīvi veiktu vides kontroli Latvijā.

Īstenojot kontroles pasākumus piesārņojuma, atkritumu un dabas resursu izmantošanas jomās, īpaši zemes dzīļu izmantošanas uzraudzībā, sākotnēji tiek veikta attālināta informācijas ieguve un padziļināta datu analīze, atliekot objekta apskati klātienē vai, ja iespējams, organizējot bez operatora klātbūtnes.

Savukārt, lai nodrošinātu efektīvu zvejas kontroli iekšējos un Baltijas jūras ūdeņos, arvien plašāk tiek izmantoti dažādi tehnoloģiskie risinājumi, piemēram, makšķernieku kontrole tiek veikta, izmantojot bezpilota lidaparātus. Vienlaikus, izvērtējot katru gadījumu individuāli, vides inspektori izbrauc, un klātienē veic neatliekamos pasākumus, lai novērstu vides piesārņojuma riskus un konstatētu vainīgās personas. Tomēr arī šajos gadījumos maksimāli tiek īstenoti piesardzības pasākumi, lai samazinātu tiešus sociālos kontaktus.

Tādējādi no 16. marta līdz 22. martam, īstenojot zvejas kontroles pasākumus, kopumā iekšējos un Baltijas jūras ūdeņos veikti vairāk nekā 75 kontroles reidi, pārbaudīti 7 zvejas kuģi un vairāk nekā 200 makšķernieki, kā arī izņemti 16 nelikumīgi zvejas rīki, 19 bezsaimnieka zivju tīkli un atlaisti atpakaļ 14 nēģi.

VVD šajā periodā veicis vairāk nekā 100 pārbaudes piesārņojuma, atkritumu un zemes dzīļu uzraudzības jomās, kontroles procesu pēc iespējas organizējot attālināti. No iedzīvotājiem saņemtas 63 sūdzības, t.sk. 36 sūdzības reģistrētas, izmantojot mobilo aplikāciju Vides SOS.

Zemgalē, neizmantotas būves pagraba telpā, konstatētas aptuveni 25 dažādu tilpumu metāla mucas ar ķīmisko vielu un maisījumu atkritumiem. Klātienes pārbaudē ķīmisko vielu un maisījumu noplūde vidē netika konstatēta, noskaidrots būves īpašnieks, kuram tiks uzdots veikt rīcības piesārņojuma likvidēšanai.

Savukārt brīvdienās Ventspils ostā konstatēts naftas produktu pārlējums no prāmja STENA FLAVIA tā degvielas uzpildes laikā no bunkurētājkuģa WEST LINDA. Ventas upē nokļuva aptuveni 200 litri dīzeļdegvielas, kuru savākšanai tika izmantotas absorbējošas bonas. VVD inspektori negadījuma vietas apskati veica klātienē, bet dokumentus pieprasīja un saņēma attālināti. Par konstatēto pārkāpumu tika uzlikta soda nauda 1400 EUR, kas šobrīd ir apmaksāta.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024