VVD logo

Ar ieinteresēto pušu iesaisti norisinājies seminārs saistībā ar Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrādi

20.04.2020 Centrālā struktūrvienība

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA), Latvijas Veterinārārstu biedrība (turpmāk – LVB), Latvijas Ornitoloģijas biedrība (turpmāk – LOB) un Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) 2019. gada augustā uzsāka īstenot Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde” (turpmāk – Projekts).

2020. gada 19. un 20. februārī Ogres novadā norisinājās seminārs, kurā Projekta īstenotāji prezentēja Nacionālā rīcības plāna projektu dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā un veica ieinteresēto pušu apmācību par plānā iekļautajiem apziņošanas un rīcību īstenošanas līmeņiem.

Semināra dalībnieki aktīvi piedalījās rīcības plānā iekļauto rīcību situāciju izspēlē. Tādējādi ieinteresēto pušu pārstāvji guva praktisku pieredzi plānā paredzētās pušu sadarbības un apziņošanas kārtības īstenošanā, savukārt Projekta īstenotāji, uzklausot ieinteresēto pušu atsauksmes un ieteikumus, ieguva vērtīgu informāciju rīcības plāna pilnveidošanai.

Seminārā piedalījās pārstāvji no LVPA, LVB, LOB, VVD, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta, jūras piekrastes pašvaldībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, nodibinājuma “Pasaules dabas fonds”, Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrības "DRAUGA SPĀRNS" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes.

 

Plašāka informācija par Projektu šeit: http://www.lvpa.lv/?object_id=723

Kontaktinformācija:

VVD Zvejas kontroles departamenta Jūras kontroles daļas vecākā inspektore Laura Mazmača: laura.mazmaca@vvd.gov.lv

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” Olga Meļņičenko: lvpa@lvpa.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024