VVD logo

Pilnveidota e-pakalpojuma forma atļaujas A/B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanai

03.04.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD), īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Valsts vides dienesta Informācijas sistēmas “TULPE” pilnveide” (Nr. 2.2.1.1/17/I/022), pilnveido informācijas sistēmā “TULPE” pieejamos pakalpojumos.

No 2020. gada 1. aprīļa mainās e-pakalpojuma forma atļaujas saņemšanai vai grozīšanai A/B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai – operatoriem informācija vairs nav jāpievieno kā pielikums (dokumenta formā), bet jāievada e-pakalpojuma formā. No elektroniskā iesnieguma automātiski ģenerēsies daļa atļaujas.

Iesniegums atļaujas saņemšanai vai grozīšanai A/B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai jāiesniedz http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/.

Iesniegumu iesniegšanai jāizmanto tikai sadaļa “A/B Iesniegums (jauna forma)”. Iepriekš lietotajā sadaļā “A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana” operatoriem ir pieejami iepriekš veidotie un iesniegtie vecās formas iesniegumi un iesniegumu melnraksti. Melnraksti, kas izveidoti vecajās formās, pieejami tikai informatīvi, tos iesniegt vairs nevar.

Šobrīd norisinās darbs, lai, izmantojot šo e-pakalpojumu, operatori jau iesniegšanas brīdī varētu veikt arī valsts nodevas apmaksu. Vienlaikus operatoriem tiks saglabāta arī iespēja veikt valsts nodevas samaksu ar pārskaitījumu no bankas konta.

Lietotāju atbalstam, VVD aktualizējis informācijas sistēmas “TULPE” lietotāja rokasgrāmatu. Tā pieejama VVD tīmekļa vietnē šeit https://ej.uz/TULPE_rokasgramata

Šo informāciju "Pilnveidota e-pakalpojuma forma atļaujas A/B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanai: varat lejuplādēt pdf un word formātos.

 

Vēršam uzmanību, ka šobrīd visu A/B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas procesu jāorganizē digitālā vidē, t.i., elektroniski. Ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, noteikts, ka arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ārkārtējās situācijas laikā jāorganizē attālināti. Plašāka informācija par atļaujas saņemšanu https://ej.uz/AB_atlauja_elektroniski

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024