VVD logo

Turpmāk arī Rēzeknes iedzīvotājiem iespējams sekot gaisa kvalitātei pilsētā

29.04.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD), turpinot uzsākto gaisa monitoringa projektu, sadarbībā ar pilsētas pašvaldību Rēzeknē, Rūpnīcas ielā 11 uz Rēzeknes 5. vidusskolas ēkas uzstādījis putekļu monitoringa staciju. Tā veic nepārtrauktus mērījumus par cilvēka veselībai kaitīgo putekļu sīko daļiņu (PM10 un PM2,5) koncentrāciju gaisā. Turpmāk Rēzeknes iedzīvotājiem un visiem interesentiem iespējams sekot gaisa kvalitātei pilsētā.

Vieta monitoringa stacijas izvietošana tika rūpīgi izvēlēta. Putekļu monitoringa stacija Rēzeknē ļauj sekot līdzi gaisa kvalitātei pilsētas Ziemeļu rajonam un tam pieguļošajās teritorijās, kur jau kopš pagājušā gadsimta vidus atrodas visvairāk rūpniecības un enerģētikas jomā darbojušos uzņēmumu. Šos datus pašvaldība varēs izmantot arī šīs pilsētas daļas turpmākās attīstības plānošanā.

Līdz ar to, šobrīd iedzīvotāji var sekot gaisa kvalitātei (indikatīvi) jau trīs pilsētās – Liepājā, Ventspilī un Rēzeknē. VVD tīmekļa vietnē publiski pieejami reālā laika dati, kas atspoguļo PM10 un PM2,5 diennakts vidējās koncentrācijas mērījumu veikšanas vietās – http://www.vvd.gov.lv/kontrole/puteklu-monitorings/.

FOTO: Putekļu monitoringa stacija Rēzeknē

Vides putekļu monitoringa aprīkojums iegādāts projekta ” Vides putekļu monitorings” (Nr. 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/00) ietvaros. Projekta īstenošanai piesaistīti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļi.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024