VVD logo

Valsts vides dienests: HES jādarbojas atbilstoši izmaiņām klimatiskajos apstākļos

23.04.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) pēdējās nedēļās saņēmis vairākas iedzīvotāju sūdzības par iespējamie pārkāpumiem mazo hidroelektrostaciju (turpmāk – HES) darbībā gan Ogres upē, gan Lielajā Juglā. Veicot pārbaudes, konstatētas neatbilstības vides prasībām un uzdots veikt rīcības to novēršanai.

Klimata pārmaiņu rezultātā pēdējos gados tiek novēroti Latvijai netipiski laika apstākļi, piemēram, mazs nokrišņu daudzums. Tā kā jau šobrīd lielākajā daļā Latvijas upju un ezeru tuvojas vasaras ūdens līmenis, sagaidāms, ka vasarā ūdenstilpēs iespējams mazūdens periods. HES hidrotehnisko būvju operatoriem (turpmāk – operatori) savā darbībā ir pienākums ņemt vērā šīs izmaiņas.

Operatoriem ir jānodrošina HES noteikto ekoloģisko caurplūdumu, bet pie caurplūduma samazināšanās zem ekoloģiskā, jāpārtrauc hidroagregāta (turbīnu) darbināšanu un elektroenerģijas ražošana. Šādā situācijā pienākošais ūdens pieteces režīmā jānovada lejas bjefā (ūdensobjekta posmā, kas robežojas ar uzstādināšanas būvi (aizsprostu) un atrodas būves lejas pusē).

VVD ir vērsis operatoru uzmanību, ka šajos apstākļos (mazūdens periodā) hidrotehniskās būves nedrīkst darboties ūdens uzkrāšanas režīmā. Tāpat nav pieļaujamas ūdens līmeņa svārstības, kas var ietekmēt zivju nārstu.

Par avārijas situācijām HES operatoriem ir nekavējoties jāinformē pašvaldība un VVD.

Aicinām iedzīvotājus, konstatējot iespējamos pārkāpumus, tos fiksēt un ziņot VVD pa tālruni 26338800 (24/7), lai VVD varētu noskaidrot visus apstākļus un uzdot rīcības operatoriem, ja tiks konstatēti pārkāpumi.

Latvijā kopumā šobrīd darbojas 147 mazie HES. HES hidrotehnisko būvju operatoriem savā darbībā ir pienākums ievērot ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumus – „HES ūdenskrātuves darbība ārkārtējos apstākļos” un rīkoties saskaņā ar HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumiem un drošuma programmu.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.04.2024