VVD logo

JAUNA IESPĒJA – valsts nodevas apmaksa VVD E-pakalpojumu portālā tiešsaistē

20.11.2020 Centrālā struktūrvienība

Turpinot darbu pie Valsts vides dienesta (VVD) informācijas sistēmas “TULPE” (IS TULPE) pieejamo pakalpojumu pilnveidošanas, izstrādāta un ieviesta jauna funkcionalitāte. Pirms iesniegt iesniegumu A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju saņemšanai vai grozījumu veikšanai vai anulēšanai  IS TULPE E-pakalpojumu portālā (http://www.vvd.gov.lv/epakalpojumi/) valsts nodevas apmaksu tagad var veikt vēl ērtāk – tiešsaistes režīmā.

Savukārt, ja klients tomēr izvēlas maksājumu veikt ar pārskaitījumu internetbankā (neizmantojot tiešsaistes Maksājumu moduli), pirms iesnieguma iesniegšanas obligāti jānorāda veiktā maksājuma dati.

Līdz šī gada beigām iespēja klientiem valsts nodevas apmaksu veikt tiešsaistē tiks ieviesta, izmantojot arī citus VVD e-pakalpojumus:

- Iesniegums atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai (jauna forma);
- Iesniegums licences melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai saņemšanai;
- Iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai;
- Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai, grozījumu veikšanai vai anulēšanai;
- Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam.

No 2021. gada 1. janvāra VVD IS TULPE E-pakalpojumu portālā (http://www.vvd.gov.lv/epakalpojumi/)  būs pieejams jauns e-pakalpojums – iesniegums licenču un reģistrācijas apliecību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanai, grozījumu veikšanai vai anulēšanai. Izmantojot šo e-pakalpojumu, klientiem arī būs iespējas valsts nodevas apmaksu veikt tiešsaistē, izmantojot Maksājuma moduli.

Savukārt normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kad valsts nodeva nav jāmaksā, E-pakalpojumu portālā iesniegumu var iesniegt, neveicot apmaksu tiešsaistē un nenorādot ar pārskaitījumu veiktās nodevas samaksas datus.

Gadījumos, kad rodas papildus jautājumi vai neskaidrības par IS TULPE sistēmas darbību, t.sk. par maksājumu veikšanu tiešsaistē vai ar pārskaitījumu veikto samaksas datu norādīšanā E-pakalpojumu portālā, lūdzam sazināties ar VVD, rakstot e-pastu uz pasts@vvd.gov.lv.

IS TULPE E-pakalpojumu portālā pieejamo e-pakalpojumu pilnveidošanu VVD veic, īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu “Valsts vides dienesta informācijas sistēmas “TULPE” pilnveide” (Nr. 2.2.1.1/17/I/022).

Operatoru atbalstam VVD ir aktualizējis informācijas sistēmas “TULPE” lietotāja rokasgrāmatu, tā pieejama šeit 

Plašāka informācija par VVD e-pakalpojumiem pieejama VVD tīmekļa vietnē http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/ 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024