VVD logo

Visā Latvijā tiks īstenota izglītojoša kampaņa par vides prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcās

30.11.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju (LRAA) uzsāk izglītojošu kampaņu par vides prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcās.

Kampaņas mērķis ir īstenot principu “Konsultē vispirms!” un izglītot autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu īpašniekus un darbiniekus par normatīvo aktu un vides prasībām, kas attiecināmas uz todarbību. Tāpat kampaņas laikā tiks izglītoti jaunieši, kuri pašlaik vēl tikai apgūst automehāniķa profesiju, bet jau drīzumā strādās nozarē.

Lai veicinātu autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu jomā šobrīd vai nākotnē nodarbināto izpratni par vides prasībām un to, kā autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu darbībā panākt atbilstību vides prasībām, VVD un LRAA decembrī organizēs piecu reģionālo tiešsaistes semināru (Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē un Rīgā) ciklu.

Pirmais seminārs notiks otrdien, 2020. gada 1.decembrī Vidzemē, sākums plkst. 10.30. Seminārs notiks tiešsaistes platformā ZOOM, saite, lai piedalītos seminārā –https://zoom.us/j/99208720285

Savukārt nākošais seminārs notiks 3.decembrī. Šajā seminārā aicināti piedalīties Latgales reģiona autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu īpašnieki un darbinieki, kā arī jaunieši, kuri pašlaik apgūst automehāniķa profesiju. Tiešsaistes semināra sākums plkst. 14.00, saite, lai piedalītos seminārā – https://zoom.us/j/97772527425 .

Seminārs, kurā aicināti piedalīties Zemgales reģiona autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu īpašnieki un darbinieki, kā arī jaunieši, kuri pašlaik apgūst automehāniķa profesiju notiks 8. decembrī plkst.8.30, saite, lai piedalītos seminārā – https://zoom.us/j/99468375910

Kurzeme reģiona seminārs notiks 10. decembrī plkst.10.00, saite, lai piedalītos seminārā – https://zoom.us/j/98926154894

Savukārt izglītojošās kampaņas noslēdzošais seminārs notiks 14. decembrī plkst.10.00, saite, lai piedalītos seminārā – https://zoom.us/j/98790301985

Šo semināru dalībniekiem būs iespēja iegūt zināšanas par vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kas jāievēro autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu darbībā, piemēram, kādos gadījumos darbība jāreģistrē C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrā, kā pareizi apsaimniekot atkritumus un notekūdeņus, kādas atskaites jāiesniedz, kā arī tiks sniegti praktiski padomi kā to paveikt.

VVD sadarbībā ar LRAA ir izstrādājis noderīgu palīgu – tiešsaistes rīku – www.mansautoserviss.lv, kur autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu īpašnieki vai topošie īpašnieki var iegūt detalizētu informāciju kā soli pa solim panākt atbilstību vides prasībām. Šeit  vienkopus vienkāršā veidā pieejama informācija par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai – gan informācija par vides prasībām jaunas autotransportlīdzekļu remontdarbnīcas izveidei un nepieciešamajiem dokumentiem, gan  vides prasībām, kas jāievēro jau darbojošās autotransportlīdzekļu remontdarbnīcās Latvijā.

Izglītojošā kampaņa norisināsies Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Konsultē vispirms! principa ieviešana autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu (autoservisu) vides prasību kontrolē” ietvaros.

Papildus informācija:

VVD, analizējot veiktās pārbaudes par vides prasību ievērošanu autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu darbībā, konstatējis, ka lielā to daļā netiek ievērotas visas vides aizsardzības prasības. 2019. gada nogalē veiktās kontroles kampaņas laikā konstatēts, ka vairāk nekā 40% darbojās bez nepieciešamās piesārņojošās darbības atļaujas – C kategorijas reģistrācijas, bet aptuveni 80% no uzņēmumiem, kur konstatētas neatbilstības netiek ievērotas atkritumu apsaimniekošanas prasības.

Līdzīgs secinājums izdarīt pēc 2020. gada oktobrī VVD īstenotās industriālo teritoriju kontroles kampaņas. Kuras laikā, veicot pārbaudes 35 iepriekš identificētās paaugstināta riska industriālajās zonās un degradētajās teritorijās visā Latvijā, tika pārbaudīti 172 uzņēmumi.

30% pārbaudīto uzņēmumu tika konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām – tie strādāja bez nepieciešamās atļaujas piesārņojošai darbībai. Lielākā daļa no tiem bija autotransportlīdzekļu remontdarbnīcas, kā arī nelieli metālapstrādes un kokapstrādes uzņēmumi. Savukārt 20% gadījumos papildus konstatēti citi pārkāpumi, kas saistīti ar vides prasību neievērošanu, pārsvarā neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, t.sk., bīstamo atkritumu uzglabāšanu, piemēram, mucas ar naftas produktu atkritumiem un demontēta šīfera atkritumi, riepu un būvniecības atkritumu uzglabāšana.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024