VVD logo

Depozīta sistēmu dzērienu iepakojumam Latvijā ieviesīs SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”

29.12.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) ir noslēdzis darbu pie depozīta sistēmas operatora pretendentu pieteikumu izvērtēšanas – depozīta sistēmu dzērienu iepakojumam Latvijā ieviesīs SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”, kas ieguvis augstāko procentpunktu skaitu – 78,3 procentpunktus no 100.

Savukārt, otrs pretendents, kas likumdošanā noteiktajā termiņā (līdz 30.09.2020.) iesniedza pieteikumu, SIA ‘”Nulles Depozīts”, saņēmis 29,4 % procentpunktus no 100.

Tā kā pirmajā vērtēšanas kārtā abi pretendenti un to pieteikumi tika atzīti par atbilstošiem normatīvo aktu un minimālajām prasībām, VVD izveidotā pieteikumu vērtēšanas komisija otrās kārtas laikā veica pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un saskaņā ar VVD izstrādāto Depozīta sistēmas operatora kandidātu iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtību. 

MK noteiktie vērtēšanas kritēriji paredzēja veikt iesniegto pieteikumu depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānu izvērtējumu (1. kritērijs, kritērija svars 70%), kā arī izvērtēt pieteikumā sniegtos apliecinājumus par pretendenta iepakojuma daļu kopējā depozīta iepakojuma apjomā (2. kritērijs, kritērija svars 30%).

VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga: “Lai arī pretendentu pieteikumu iegūtais vērtējums atšķiras, tie abi apliecināja spēju ieviest depozīta sistēmu Latvijā. No iedzīvotāju skatu punkta abi piedāvājumi bija līdzvērtīgi. Arī no depozīta iepakotāju interesēm – abu pretendentu norādītās iepakotāju sistēmas dalības maksu aplēses par iepakojuma vienību bija līdzīgas, paredzot to ikgadēju pieaugumu. Lai arī atšķirības piedāvājumos veidoja tehniskie un organizatoriskie aspekti, tomēr jāatzīst, ka tie abi bija balstīti uz teorētiskiem pieņēmumiem un aplēsēm, kā arī salīdzinoši vāji bija izstrādāts piedāvājumu tehniski ekonomiskais pamatojums, nebija apzināti praktiskie aspekti un faktiskie riski saistībā ar depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu pārklājuma nodrošināšanu.”

Izšķiroši kopējā vērtējumā bija pieteikumu saņemtie procentpunkti par matemātiski novērtējamiem kvantitatīvajiem kritērijiem, t.i., pretendenta iepakojuma daļu kopējā depozīta iepakojuma apjomā (2.kritērijs) un 1.kritērija apakš kritērijiem. SIA “Nulles depozīts”, gatavojot piedāvājumu pieļāva vairākas būtiskas kļūdas, kuru rezultātā vairākos vērtējamos kritērijos saņēma 0 punktu.

VVD līgumu ar SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” par iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu plānojis noslēgt janvāra laikā. Līgums paredzēs nodrošināt iepakojuma depozīta sistēmas darbību 7 gadus – no 2022.gada 1.februāra līdz 2029.gada 31.janvārim. Savukārt, ja SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” noteiktā termiņā nenoslēgs līgumu vai arī neīstenos nepieciešamās darbības depozīta sistēmas ieviešanai, VVD varēs lemt par depozīta sistēmas ieviešanas Latvijā uzticēšanu otram pretendentam – SIA “Nulles Depozīts”.

VVD atzinīgi vērtē nevalstisko organizāciju interesi un līdzdalību depozīta sistēmas operatora atlases procesā. Lai nodrošinātu depozīta sistēmas ieviešanas caurspīdību un visu sabiedrības interešu ievērošanu, VVD līgumā ar depozīta sistēmas operatoru paredzējis iespēju ikmēneša uzraudzības sanāksmēs pieaicināt arī sabiedrības pārstāvjus – Iepakojuma apsaimniekošanas padomes un Vides konsultatīvās padomes pārstāvjus, kā arī pēc nepieciešamības citu organizāciju, piemēram Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024