VVD logo

Esi zinošs – tagad publiski pieejama informācija par veiktajām pārbaudēm arī uzņēmumos, kas veic B un C piesārņojošu darbību

05.02.2021 Centrālā struktūrvienība

Apzinoties sabiedrības tiesības iegūt aktuālo informāciju par vides stāvokli un veiktajiem pasākumiem vides prasību ievērošanas kontrolē, Valsts vides dienests (VVD) turpina darbu, lai paplašinātu sabiedrībai pieejamo informāciju vides jomā. Tagad sabiedrībai un citām valsts pārvaldes iestādēm ir iespēja ātri un ērti iegūt informāciju par VVD veiktajām pārbaudēm un to laikā konstatēto visos uzņēmumos, kas veic piesārņojošo darbību.

Līdz šim publiski pieejama bija informācija par VVD veiktajām uzraudzības pārbaudēm A kategorijas piesārņojošas darbības iekārtām, kas Latvijā ir 99. Šogad uzsākts publiskot ziņojumus (no 01.01.2021.) ar informāciju arī par veiktajām pārbaudēm B kategorijas piesārņojošas darbības iekārtām (kopā 2475), kā arī veiktajām pārbaudēm uzņēmumos, kas savu darbību reģistrējuši C kategorijas piesārņojošu darbību reģistrā (kopā Latvijā ~10 000).

Šajā vietnē sadaļā “Vides kontrole” pieejami ziņojumi par A, B un C iekārtu pārbaudes rezultātiem. Vēršam uzmanību, ka vietnē tiek publicēti saīsināti ziņojumi, kas satur informāciju par operatoru, pārbaudes tēmu un secinājumiem. Savukārt, faktu konstatējums un situācijas izvērtējums netiek publicēts, jo šai informācijai ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss, jo tā var saturēt komercnoslēpumu.

VVD regulāri kontrolē uzņēmumus, kas veic piesārņojošu darbību, veicot gan plānotās pārbaudes, gan reaģējot uz saņemtajām sūdzībām vai avārijas gadījumos.

Plānveida pārbaudes tiek veiktas, balstoties uz risku novērtējumu, ņemot vērā konkrētās iekārtas radīto emisiju, tās iespējamo un reālo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kā arī vietējās vides ietekmējamību un iespējamo negadījumu risku. Tāpat tiek vērtēta konkrētās iekārtas līdzšinējās darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un atļauju nosacījumiem, kā arī par operatoru saņemtās sūdzības. VVD lielāku vērību pievērš operatoriem, kuru darbībā iepriekš ir konstatētas neatbilstības, kā arī tiem operatori, kuru veiktajai piesārņojošajai darbībai ir lielāks potenciāls radīt nelabvēlīgu efektu.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 09.08.2022