VVD logo

Ziņojumi par A, B un C iekārtu pārbaudes rezultātiem

Apraksts, apraksts, apraksts.

Ziņojumi par A, B un C iekārtu pārbaudes rezultātiem

Pārbaudes datums: 28.04.2021

Klients: Vārkavas novada dome 90000065434

Adrese: Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads

Pārbaudes datums: 28.04.2021

Klients: Vārkavas novada dome 90000065434

Adrese: Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads

Pārbaudes datums: 28.04.2021

Klients: SIA "Jelgavas novada KU" 40003410894

Adrese: Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3011

Pārbaudes datums: 28.04.2021

Klients: Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "ZĀLĪTES" 41501000687

Adrese: "Lusti", Eglaines pagasts, Ilūkstes novads

Pārbaudes datums: 28.04.2021

Klients: Liepājas rajona Virgas pagasta zemnieku saimniecība "CEĻMAĻI" 42101020117

Adrese: "Tūjas", Virgas pagasts, Priekules novads

Pārbaudes datums: 27.04.2021

Klients: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀLPILS PIENSAIMNIEKS" 40103083443

Adrese: Dzirnavu iela 4, Mālpils, Mālpils novads

Pārbaudes datums: 27.04.2021

Klients: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 40003032065

Adrese: Stacija Rēzekne 1, akmeņogļu pārkraušanas laukums Ezeru iela 16, Rēzekne

Pārbaudes datums: 27.04.2021

Klients: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes Pakalpojumi" 45403000709

Adrese: Saltupes iela 9a, Aknīste, Aknīstes novads

Pārbaudes datums: 27.04.2021

Klients: Ludzas novada pašvaldība 90000017453

Adrese: Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads

Pārbaudes datums: 27.04.2021

Klients: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" 42403015020

Adrese: Kreiči, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 31.03.2023