VVD logo

Ziņojumi par A, B un C iekārtu pārbaudes rezultātiem

Apraksts, apraksts, apraksts.

Ziņojumi par A, B un C iekārtu pārbaudes rezultātiem

Pārbaudes datums: 02.02.2021

Klients: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 40003132723

Adrese: Brīvības iela 68,Gulbene, Gulbenes novads

Pārbaudes datums: 02.02.2021

Klients: Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde 90009116276

Adrese: „Katlu māja” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4282 004 0344), Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152

Pārbaudes datums: 02.02.2021

Klients: Krimuldas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Entalpija-2" 40003158864

Adrese: „Attīrīšanas iekārtas ”, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

Pārbaudes datums: 02.02.2021

Klients: SIA "AGRO Cemeri" 44103034228

Adrese: "Cemeri", Litenes pagasts, Gulbenes novads

Pārbaudes datums: 02.02.2021

Klients: Akciju sabiedrība "VALMIERAS ENERĢIJA" 44103016580

Adrese: Dzelzceļa iela 7, Valmiera

Pārbaudes datums: 02.02.2021

Klients: Akciju sabiedrība "VALMIERAS ENERĢIJA" 44103016580

Adrese: Rīgas iela 25, Valmiera

Pārbaudes datums: 02.02.2021

Klients: SIA "BAUSKAS SILTUMS" 43603001681

Adrese: Bauskas, Dārza iela 8/1, LV-3901

Pārbaudes datums: 01.02.2021

Klients: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MT OSTA" 40003625285

Adrese: Traleru iela 2B, Rīga

Pārbaudes datums: 01.02.2021

Klients: Ludzas novada pašvaldība 90000017453

Adrese: Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730

Pārbaudes datums: 01.02.2021

Klients: Ludzas novada pašvaldība 90000017453

Adrese: Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 31.03.2023