VVD logo

Dati par jaunām C kategorijas sadedzināšanas iekārtām

Jaunas mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas (dati par iekārtām, kuru darbība ir uzsākta pēc 2021.gada 1. jūnija) 

Jaunas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas (dati par iekārtām, kuru darbība ir uzsākta pēc 2018.gada 20.decembra)  

Dati publicēti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 126.punktu. Dati tiek atjaunoti reizi ceturksnī.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.11.2022