VVD logo

Skaidrojums par pārrobežu atkritumu sūtījumu veikšanu ārkārtējās situācijas laikā, Covid 19 izplatības ierobežošanai

14.04.2020 Centrālā struktūrvienība

1.Rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra

Paziņojuma dokumentu iesniegšana:

ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz pasts@vvd.gov.lv

- papīra formā, nosūtot pa pastu vai atstājot dokumentiem paredzētā kastītē Rūpniecības ielā 23, Rīgā;

- no ārvalstu kompetentajām iestādēm tiek pieņemti arī skanēti dokumenti vai tādi, kuri iesniegti to elektroniskās sistēmās.

 

VVD paziņojuma pārsūtīšana, papildinformācijas pieprasījums, piekrišana vai apstiprinājuma izsniegšana:

- parakstot ar drošu elektronisku parakstu nosūta e-pastā visām iesaistītajām pusēm

 

Pārvietošanas dokumentu aprite

- pārvietošanas dokumenti nemainīgi jāsūta uz e-pasta adresi tfs@vvd.gov.lv;

- piesakot kārtējo sūtījumu vai apstiprinot atkritumu saņemšanu un reģenerāciju atkritumu apsaimniekošanas iekārtā, pārvietošanas dokumenti tiek pieņemti kā skanēti dokumenti;

- ja nav iespējams ievērot pārvietošanas dokumentu aprites termiņus ārkārtējās situācijas dēļ, par to informēt iesaistītās kompetentās iestādes;

 

Dokumentu pieejamība pārvadāšanas laikā

- pārvadāšanas laikā ir jānodrošina, ka parakstīts pārvadāšanas dokuments un iesaistīto kompetento iestāžu piekrišanas, ir pieejami transportlīdzekļa vadītājam un uzrādāmi kontrolējošām iestādēm papīra formā vai elektroniski.

 

Atkāpes no paziņotā saskaņojuma nosacījumiem:

- ja ārkārtējās situācijas dēļ nav iespējams nodrošināt paziņojuma nosacījumus, piemēram, saskaņoto maršrutu, par to jāinformē iesaistītās kompetentās iestādes.

 

2. Vispārējās informācijas prasības (VII pielikums)

Dokumentu pieejamība pārvadāšanas laikā

- pārvadāšanas laikā ir jānodrošina, ka parakstīts VII pielikums ir pieejams transportlīdzekļa vadītājam, lai to varētu uzrādīt kontrolējošām iestādēm papīra formā vai elektroniski.

 

Jautājumu gadījumā sazinieties, lūdzu, ar VVD Atkritumu pārvaldības daļu.

Vairāk informācijas par citu Eiropas Savienības dalībvalstu prasībām Eiropas Komisijas mājaslapā:

https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm

 

Skaidrojums par pārrobežu atkritumu sūtījumu veikšanu ārkārtējās situācijas laikā, Covid 19 izplatības ierobežošanai lejuplādēšanai (word un pdf formātos).

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024