VVD logo

Iesniegumi A un B kategorijas atļaujas pieprasīšanai

Atbilst 2 rezultāti

SIA "Eco Baltia vide"
40003309841

"Ķīvītes", Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Piesārņojuma kategorija: B atļauja
Struktūrvienība: Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Iesnieguma datums: 10.01.2023
Atļaujas izdošanas datums: 21.04.2023
 
⮞ Piesārņojošās darbības

SIA "Eco Baltia vide"
40003309841

Ropažu novads

Piesārņojuma kategorija: B atļauja
Struktūrvienība:
Iesnieguma datums: 11.01.2023
Atļaujas izdošanas datums:
 
⮞ Piesārņojošās darbības