VVD logo

Iesniegumi A un B kategorijas atļaujas pieprasīšanai

Pieejami dati par A, B un C piesārņojuma kategorju jaunām sadedzināšanas iekārtām

Atbilst 1 rezultāti

SIA "Eco Baltia vide"
40003309841

Zemgaļi, Saldus pag., Saldus nov.

Piesārņojuma kategorija: B atļauja
Struktūrvienība:
Iesnieguma datums: 09.01.2024
Atļaujas izdošanas datums: 29.03.2024
 
⮞ Piesārņojošās darbības