VVD logo

Informatīvie paziņojumi par tehnisko noteikumu (TN) iesniegumiem

Pieejami dati par A, B un C piesārņojuma kategorju jaunām sadedzināšanas iekārtām