VVD logo

A un B atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai

Pieejami dati par A, B un C piesārņojuma kategorju jaunām sadedzināšanas iekārtām