VVD logo

A un B atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai

Apraksts