VVD logo

C kategorijas piesārņojošo darbību reģistrs

Pieejami dati par A, B un C piesārņojuma kategorju jaunām sadedzināšanas iekārtām