VVD logo

Ūdens resursu lietošanas atļaujas

Atbilst 3 rezultāti

SCHWENK Latvija SIA
40003386821

Paredzētās darbības raksturojums: karjeru izstrāde
Ūdens ieguves/ izmantošanas vieta: nokrišņi un drenāžas ūdeņi
Struktūrvienība: Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 06.08.2013

SCHWENK Latvija SIA
40003386821

Paredzētās darbības raksturojums: ūdens ieguve no artēziskā urbuma
Ūdens ieguves/ izmantošanas vieta: „Lejas Kļaviņi”, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Struktūrvienība: Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 11.04.2013

SCHWENK Latvija SIA
40003386821

Paredzētās darbības raksturojums: Pazemes ūdens ieguve un izmantošana
Ūdens ieguves/ izmantošanas vieta: Horizontālie drenāžas ūdeņi atradnē “Kūmas”
Struktūrvienība: Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 08.09.2010