VVD logo

Atļauju un licenču meklētājs

Atbilst 1 rezultāti

Caljan LSEZ SIA
52103036881

Brīvības iela 142A, Liepāja, LV-3401 Karte

A/B atļauja

Atļaujas kategorija: B atļauja
Struktūrvienība: Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 12.10.2020
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums:
 
⮞ Piesārņojošās darbības