VVD logo

Atļauju un licenču meklētājs

Atbilst 19 rezultāti

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Karte

SEG atļauja

Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 15.03.2013

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Ūdens resursu lietošanas atļauja

Paredzētās darbības raksturojums: Rīgas HES hidrotehnisko būvju darbība
Ūdens ieguves/ izmantošanas vieta: Rīgas HES ūdenskrātuve uz Daugavas 30 km attālumā no Daugavas grīvas. Salaspils novads.
Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 22.12.2010

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Ūdens resursu lietošanas atļauja

Paredzētās darbības raksturojums: hidrotehnisko būvju darbība
Ūdens ieguves/ izmantošanas vieta: Ķeguma HES
Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 02.01.2013

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Ūdens resursu lietošanas atļauja

Paredzētās darbības raksturojums: pazemes ūdens ieguve
Ūdens ieguves/ izmantošanas vieta: Doles sala, Salaspils novads
Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 06.08.2010

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Ūdens resursu lietošanas atļauja

Paredzētās darbības raksturojums: HES darbības nodrošināšanai
Ūdens ieguves/ izmantošanas vieta: Aiviekstes HES ūdenskrātuve uz Aiviekstes upes 14 km attālumā no ietekas Daugavā, Kalsnavas pagasts, Aiviekste, Madonas novads
Struktūrvienība: Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 30.12.2010

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Ūdens resursu lietošanas atļauja

Paredzētās darbības raksturojums: HES darbības nodrošināšanai
Ūdens ieguves/ izmantošanas vieta: Pļaviņu HES ūdenskrātuve uz Daugavas upes 106 km attālumā no ietekas Baltijas jūrā, Aizkraukle, Aizkraukles novads,
Struktūrvienība: Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 26.11.2010

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010

Melno un krāsaino metālu licence

Licences statuss: Anulēta

Noliktava: Krustpils iela 6, Rīga, LV-1073
Noliktavas darbības uzsākšanas datums: 01.11.2006
Noliktavas beigu vai apturēšanas datums: 04.07.2007

Noliktava: Nometņu iela 159, Daugavpils, LV-5414
Noliktavas darbības uzsākšanas datums: 01.11.2006
Noliktavas beigu vai apturēšanas datums: 04.07.2007

Noliktava: Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001
Noliktavas darbības uzsākšanas datums: 01.11.2006
Noliktavas beigu vai apturēšanas datums: 04.07.2007

Noliktava: Cukura iela 7, Liepāja, LV-3414
Noliktavas darbības uzsākšanas datums: 01.11.2006
Noliktavas beigu vai apturēšanas datums: 04.07.2007

Noliktava: Aiviekste, Kalsnavas pag., Madonas nov.
Noliktavas darbības uzsākšanas datums: 01.11.2006
Noliktavas beigu vai apturēšanas datums: 04.07.2007

Noliktava: Raiņa iela 12, Valmiera.
Noliktavas darbības uzsākšanas datums: 01.11.2006
Noliktavas beigu vai apturēšanas datums: 04.07.2007

Finanšu nodrošinājums: Nav
Finanšu nodrošinājuma termiņš:
nav
Licences apturēšanas datums no sākuma

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

P.Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

Jonizējoša starojuma avotu licence/reģistrācijas apliecība

Nozare: bagāžas kontrole
Administratīvā akta numurs: RD12JL0133 (ar grozījumiem) + RD19VL0143
Jonizējošā starojuma avots: sīkpaku un pasta sūtījumu kontroles rentgeniekārta, bagāžas kontroles rentgeniekārta
Darbības ar JSA: lietošana, izslēgt no JSA saraksta
Dokumenta tips: Grozīta speciālā atļauja (licence)
Dokumenta statuss: Beidzies darbības termiņš
Izdošanas datums: 05.07.2012
Spēkā stāšanās datums: 05.07.2012
Darbības termiņš: 04.07.2022
Izmaiņu datums: 15.08.2019

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

P.Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

Jonizējoša starojuma avotu licence/reģistrācijas apliecība

Nozare: bagāžas kontrole
Administratīvā akta numurs: RD12JL0133
Jonizējošā starojuma avots: pasta sūtījumu kontroles rentgeniekārta
Darbības ar JSA: lietošana
Dokumenta tips: Jauna speciālā atļauja (licence)
Dokumenta statuss: Beidzies darbības termiņš
Izdošanas datums: 05.07.2012
Spēkā stāšanās datums: 05.07.2012
Darbības termiņš: 04.07.2022