VVD logo

Sabiedrisko vides inspektoru reģistrs

Pieejami dati par A, B un C piesārņojuma kategorju jaunām sadedzināšanas iekārtām