VVD logo

Zvejas tīklu tirdzniecība un izgatavošana

Pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) 2011. gada 6. decembra noteikumu Nr. 931 "Noteikumi par zvejas tīklu tirdzniecību un apriti", Valsts vides dienests veic:

  • Zvejas tīklu tirdzniecības vietas reģistrāciju un izsniedz reģistrācijas apliecību; 
  • Fizisku personu - zvejas tīklu izgatavotāju reģistrāciju un pieņem lēmumu par personas iekļaušanu zvejas tīklu izgatavotāju sarakstā.

Zvejas tīklu tirdzniecības vietu reģistrācija

Iesniegumu Zvejas tīklu tirdzniecības vietas reģistrācijai un reģistrācijas apliecības saņemšanai persona (Uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālais komersants, komercsabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība vai individuālais uzņēmums, kurš nodarbojas ar zvejas tīklu tirdzniecību vai izgatavošanu realizācijai) var iesniegt vai sūtīt VVD Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 vai jebkurā tuvākajā VVD reģionālajā vides pārvaldē.

Iesniegumā lūdzu norādīt adresi, uz kuru nosūtīt reģistrācijas apliecību, vai atzīmēt, ka pēc apliecības ieradīsities  personīgi.

Informējam, ja apliecību vēlaties saņemt elektroniska dokumenta formātā, tā tiks sagatavota un parakstīta ar elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vēršam uzmanību, ka pa e-pastu iesniegtie iesniegumi tiks izskatīti tikai gadījumā, ja tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Informāciju par reģistrēto tirdzniecības vietu (kā arī par izmaiņām) piecu darba dienu laikā tiks ievietota Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

Zvejas tīklu pārdevēju pienākumszvejas tīklu tirdzniecības uzskaites žurnālā veikt atzīmes par katru zvejas tīklu pārdošanas gadījumu.​

Personas, kurām ir reģistrētas zvejas tīklu tirdzniecības vietas, pienākums:

  • Iesniegumā ietvertās informācijas jebkuru izmaiņu gadījumā (tai skaitā pārtraucot zvejas tīklu tirdzniecību) 5 darba dienu laikā rakstveidā paziņot VVD.
  • Līdz katra gada ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam iesniegt VVD zvejas tīklu tirdzniecības uzskaites žurnāla kopiju vai nosūtīt žurnālu elektroniska dokumenta formā. 

Fizisku personu - zvejas tīklu izgatavotāju reģistrācija

Iesniegumu zvejas tīklu izgatavotāju reģistrācijai un iekļaušanai zvejas tīklu izgatavotāju sarakstā zvejas tīklu izgatavotāji (fiziskās personas, kuras izgatavo zvejas tīklus no jebkāda veida tīklu linuma materiāla) var iesniegt vai sūtīt VVD Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 vai jebkurā tuvākajā VVD reģionālajā vides pārvaldē.

Iesniegumā lūdzu norādīt adresi, uz kuru nosūtīt reģistrācijas apliecību, vai atzīmēt, ka pēc apliecības ieradīsities  personīgi.

Informējam, ja apliecību vēlaties saņemt elektroniska dokumenta formātā, tā tiks sagatavota un parakstīta ar elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vēršam uzmanību, ka pa e-pastu iesniegtie iesniegumi tiks izskatīti tikai gadījumā, ja tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Informāciju par fiziskās personas reģistrāciju zvejas tīklu izgatavotāju sarakstā (kā arī par izmaiņām) piecu darba dienu laikā tiks ievietota Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

Zvejas tīklu izgatavotāju pienākumi:

  • Iesniegumā ietvertās informācijas jebkuru izmaiņu gadījumā (tai skaitā pārtraucot zvejas tīklu izgatavošanu) piecu darba dienu laikā rakstveidā paziņot VVD.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024